Gebruiksaanwijzing APPLE IPOD TOUCH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing APPLE IPOD TOUCH. Wij hopen dat dit APPLE IPOD TOUCH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing APPLE IPOD TOUCH te teleladen.


APPLE IPOD TOUCH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (502 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   APPLE IPOD TOUCH IOS 5.0 (12605 ko)
   APPLE IPOD TOUCH IOS 4.2 (28172 ko)
   APPLE IPOD TOUCH IOS 5.1 (13084 ko)
   APPLE IPOD TOUCH FOR IOS 4.3 (15497 ko)
   APPLE IPOD TOUCH OS 3.1 SOFTWARE (17746 ko)
   APPLE IPOD TOUCH INFORMATION GUIDE (1762 ko)
   APPLE IPOD TOUCH OVERZICHTSHANDLEIDING (6683 ko)
   APPLE IPOD TOUCH FOR IPHONE 2.0 SOFTWARE (12149 ko)
   APPLE IPOD TOUCH FOR IPHONE 2.1 SOFTWARE (12124 ko)
   APPLE IPOD TOUCH FOR IPHONE 2.2 SOFTWARE (12641 ko)
   APPLE IPOD TOUCH IOS 2.0 INFORMATION GUIDE (500 ko)
   APPLE IPOD TOUCH IOS 2.1 INFORMATION GUIDE (457 ko)
   APPLE IPOD TOUCH IOS 3.1 INFORMATION GUIDE (462 ko)
   APPLE IPOD TOUCH IOS 4.1 INFORMATION GUIDE (533 ko)
   APPLE IPOD TOUCH FOR IPHONE OS 3.0 SOFTWARE (17476 ko)
   APPLE IPOD TOUCH FOR IPHONE OS 3.1 SOFTWARE (17746 ko)
   APPLE IPOD TOUCH ANNEXE 798 IOS 2.1 INFORMATION GUIDE (424 ko)
   APPLE IPOD TOUCH (7167 ko)
   APPLE IPOD TOUCH IOS 5.0 (15357 ko)
   APPLE IPOD TOUCH IOS 5.1 (14412 ko)
   APPLE IPOD TOUCH FOR IOS 4.3 (18804 ko)
   APPLE IPOD TOUCH FOR IOS 4.2 (32746 ko)
   APPLE IPOD TOUCH OS 3.1 SOFTWARE (11068 ko)
   APPLE IPOD TOUCH INFORMATION GUIDE (460 ko)
   APPLE IPOD TOUCH PRODUCT INFO GUIDE (512 ko)
   APPLE IPOD TOUCH FOR IPHONE 2.0 SOFTWARE (12251 ko)
   APPLE IPOD TOUCH FOR IPHONE 2.1 SOFTWARE (12402 ko)
   APPLE IPOD TOUCH FOR IPHONE 2.2 SOFTWARE (19519 ko)
   APPLE IPOD TOUCH IOS 2.0 INFORMATION GUIDE (505 ko)
   APPLE IPOD TOUCH INFORMATION GUIDE IOS 3.1 (460 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding APPLE IPOD TOUCH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Belangrijke productinformatie Deze handleiding, Belangrijke productinformatie, bevat informatie over de veiligheid, het gebruik, het weggooien en recyclen van de iPod touch, informatie over de regelgeving, de softwarelicentie en de eenjarige garantie van de iPod touch. ± Om letsel te voorkomen, is het van belang dat u de onderstaande wenken voor uw veiligheid en de gebruiksaanwijzing doorleest voordat u de iPod touch in gebruik neemt. Uitgebreide instructies voor het gebruik en de meest recente handleiding Belangrijke productinformatie met de allerlaatste informatie over veiligheid en regelgeving vindt u op www. apple. com/nl/support/manuals/ipod. Softwarelicentieovereenkomst Het gebruik van de iPod touch is onderworpen aan de bepalingen in de softwarelicentieovereenkomsten van Apple en derden, die u kunt vinden op: www. apple. com/legal/sla Belangrijke wenken voor uw veiligheid WAARSCHUWING: als u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, een elektrische schok, ander letsel of schade. De iPod gebruiken U mag de iPod nooit laten vallen, demonteren, openen, in elkaar drukken, buigen, vervormen, doorboren, versnipperen, in de magnetron zetten, verbranden of beschilderen, en ook geen vreemde voorwerpen in de iPod steken. 2 Niet gebruiken in de buurt van water en vochtige plaatsen Gebruik de iPod niet in de regen of in de buurt van wastafels of andere vochtige plaatsen. Als de iPod met vocht in aanraking komt, koppelt u alle kabels los en schakelt u de iPod uit (houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt en versleep de schuifknop op het scherm) voordat u het apparaat reinigt. Gebruik nooit een externe warmtebron, zoals een magnetron of föhn, om de iPod te drogen. De iPod repareren Probeer nooit om de iPod zelf te repareren of aan te passen. [. . . ] However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment o and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: · Reorient or relocate the receiving antenna. · Connect the equipment into an outlet on a circuit dierent from that to which the receiver is connected. · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Corporate Compliance 1 Infinite Loop, M/S 26A Cupertino, CA 95014 Canadian Compliance Statement Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This Class B device meets all the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilleur du Canada. 11 European Community Compliance Statement The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0- 300GHz. ) This equipment meets the following conformance standards: EN 300 328, EN 301 894, EN 301 489-17, EN 50385 Europe--EU Declaration of Conformity Cesky Apple Inc. tímto prohlasuje, ze tento 802. 11 b/g radio g je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. erklærer herved, at følgende udstyr 802. 11 b/g radio overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Deutsch Hiermit erklärt Apple Inc. , dass sich das Gerät 802. 11 b/g radio in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. seadme 802. 11 b/g radio vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. English Hereby, Apple Inc. , declares that this 802. 11 b/g radio is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. declara que el 802. 11 b/g radio cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. déclare que l'appareil 802. 11 b/g radio est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. yfir því að 802. 11 b/g radio er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC. dichiara che questo 802. 11 b/g radio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. deklar, ka 802. 11 b/g radio atbilst Direktvas 1999/5/EK btiskajm prasbm un citiem ar to saisttajiem noteikumiem. Lietuvi Siuo Apple Inc deklaruoja, kad sis 802. 11 b/g radio atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. nyilatkozom, hogy a 802. 11 b/g radio megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. Malti Hawnhekk, Apple Inc. , jiddikjara li dan 802. 11 b/g radio jikkonforma mal-tiijiet essenzjali u ma provvedimenti orajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. dat het toestel 802. 11 b/g radio in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. [. . . ] Indien u de instructies volgt, annuleert Apple de creditcardautorisatie, zodat u niet betaalt voor het product/ onderdeel en verzendkosten. Indien u de producten/onderdelen niet volgens de instructies terugstuurt, zal Apple de creditcard belasten met het geautoriseerde bedrag. Service mogelijkheden, beschikbaarheid van onderdelen en responstijden kunnen variëren per land. Indien het product niet kan worden hersteld in het land waar de service is gevraagd, komen verzend- en behandelingskosten eventueel voor uw rekening. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING APPLE IPOD TOUCH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding APPLE IPOD TOUCH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag