Gebruiksaanwijzing APPLE APPLE TV 3RD GENERATION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing APPLE APPLE TV 3RD GENERATION. Wij hopen dat dit APPLE APPLE TV 3RD GENERATION handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing APPLE APPLE TV 3RD GENERATION te teleladen.


APPLE APPLE TV 3RD GENERATION : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1002 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   APPLE APPLE TV 3RD GENERATION (1293 ko)
   APPLE APPLE TV 3RD GENERATION INFORMATION GUIDE (1074 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding APPLE APPLE TV 3RD GENERATION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zodra de Apple TV is ingeschakeld, brandt het lampje zonder te knipperen. Zie “Statuslampje” op pagina 27. ≤ £ d Poort voor netsnoer Op deze poort sluit u het meegeleverde netsnoer aan. HDMI-poort Met een HDMI-kabel sluit u de Apple TV aan op de HDMI-poort van een HD-televisie. Optische digitale geluidspoort Via deze poort sluit u de Apple TV aan op de ontvanger van een thuisbioscoopsysteem die een optische digitale geluidspoort heeft. [. . . ] 21 U kunt ook het volgende doen: 1 Selecteer 'Instellingen' in het hoofdmenu van de Apple TV. 2 Selecteer 'Algemeen' > 'Afstandsbedieningen' > 'Koppel Apple Remote'. Wanneer de Apple Remote met de Apple TV is gekoppeld, geeft de Apple TV het symbool van een schakelketting weer ( ) boven een afbeelding van een afstandsbediening. Geen probleem! www. apple. com/nl/support/appletv De meeste problemen met de Apple TV kunnen snel worden opgelost aan de hand van de aanwijzingen in dit hoofdstuk. Op de ondersteuningspagina voor de Apple TV op www. apple. com/nl/support/appletv vindt u extra tips en informatie om problemen op te lossen. Oplossingen voor problemen In de meeste gevallen zijn problemen met de Apple TV snel en eenvoudig op te lossen. Eerste stappen Als de Apple TV niet reageert, controleert u eerst het volgende: ÂÂ Zijn de kabels goed aangesloten op de Apple TV en de televisie?ÂÂ Zijn de netsnoeren van de Apple TV en de televisie goed aangesloten op een werkende voedingsbron? ÂÂ Is de televisie ingeschakeld en op de juiste ingang ingesteld?Selecteer 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk' en kijk of Apple TV een IP-adres heeft. ÂÂ Staan de netwerk- en de internetverbinding open en functioneren ze naar behoren?Als hiermee het probleem niet is opgelost, kunt u proberen de apparatuur opnieuw in te stellen door de netsnoeren van de Apple TV, de televisie, de router en uw draadloze netwerkapparatuur of het basisstation uit het stopcontact te halen. Wacht dertig seconden en sluit de apparaten opnieuw aan. 26 Hoofdstuk 4   Problemen?Geen probleem! Statuslampje Op de voorkant van de Apple TV bevindt zich een statuslampje dat informatie geeft over de huidige status. Status van de Apple TV Aan Uit of standby Bezig met opstarten Een commando van de afstandsbediening wordt verwerkt Een commando van de afstandsbediening wordt niet uitgevoerd (u hebt een afstandsbediening met uw Apple TV gekoppeld, maar u gebruikt een andere afstandsbediening) Er doet zich een probleem voor Lampje Brandt Uit Knippert langzaam Knippert één keer Knippert drie keer Knippert snel Volgende stappen Als de Apple TV nog steeds niet reageert nadat u bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, kunt u de volgende stappen proberen. Er wordt geen geluid weergegeven ÂÂ Als de Apple TV is aangesloten op een ontvanger, controleert u of de ontvanger is ingeschakeld. Hoofdstuk 4   Problemen?Geen probleem! 27 ÂÂ Controleer of de instelling van de ingang die u op de televisie of op de ontvanger hebt geselecteerd, overeenkomt met de ingang waar de geluidskabel op is aangesloten. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die u bij de ontvanger hebt ontvangen. ÂÂ Controleer of het geluid van uw televisie of ontvanger niet te laag staat en of het geluid van de televisie of ontvanger niet is uitgeschakeld. ÂÂ Controleer of u de juiste geluidskabel gebruikt en of deze goed is aangesloten op de Apple TV en de televisie of de ontvanger. ÂÂ Als u voor het geluid de HDMI-poort gebruikt, controleert u of de televisie de weergave van geluid via de HDMI-poort ondersteunt. Op sommige oudere televisies ondersteunen de HDMI-poorten alleen de weergave van videobeelden. Er komt ruis uit de luidsprekers van de televisie ÂÂ Als uw televisie of luidsprekers geschikt zijn voor de weergave van Dolby Digital- geluid, moet u controleren of de Dolby Digital-uitvoer juist is ingesteld voor uw televisie en luidsprekers. Selecteer 'Instellingen' > 'Audio en video' > 'Dolby Digital' en schakel Dolby Digital in of uit. U kunt het materiaal op uw iOS-apparaat niet bekijken via AirPlay ÂÂ Ga op de Apple TV naar 'Instellingen' > 'AirPlay' en controleer of AirPlay is ingeschakeld. ÂÂ Controleer of uw iOS-apparaat en de Apple TV met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden. ÂÂ Controleer of op uw iOS-apparaat iOS 4. 3 of hoger is geïnstalleerd. 28 Hoofdstuk 4   Problemen?Geen probleem! ÂÂ Als u probeert via synchrone AirPlay-weergave het scherm van uw iOS-apparaat op de Apple TV weer te geven, controleert u of uw apparaat dit ondersteunt. De Apple TV geeft geen fotoalbums weer en speelt geen diavoorstellingen af ÂÂ Controleer of er foto's staan in uw fotobibliotheek of in een map op uw computer. ÂÂ Controleer of 'Thuisdeling' is ingesteld op de Apple TV en de gebruikte computer. Zie “Verbinding maken met iTunes” op pagina 17. ÂÂ Controleer of de foto's die u wilt delen, geselecteerd zijn. Kies in iTunes 'Geavanceerd' > 'Kies foto's om te delen' (Mac) of 'Foto's kiezen om te delen' (Windows) en selecteer vervolgens alle foto's die u wilt delen. ÂÂ Controleer of de Apple TV en uw computer op hetzelfde lokale netwerk zijn aangesloten. ÂÂ Controleer of de Apple TV en uw computer dezelfde account voor thuisdeling gebruiken. [. . . ] Gebruik van het via het toetsenbord op te roepen Apple logo (Option + Shift + K) voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple kan worden beschouwd als inbreuk op het handelsmerk en oneerlijke concurrentie en is als zodanig een overtreding van toepasbare wetten van de Verenigde Staten. Apple, het Apple logo, AirPlay, Apple TV, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc. , die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Apple Store, iCloud en iTunes Store zijn dienstmerken van Apple Inc. , die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en wordt gebruikt onder licentie. “Dolby” “Pro Logic” en het dubbele D-symbool , zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING APPLE APPLE TV 3RD GENERATION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding APPLE APPLE TV 3RD GENERATION zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag