Gebruiksaanwijzing ALPINE ILX-702D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALPINE ILX-702D. Wij hopen dat dit ALPINE ILX-702D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALPINE ILX-702D te teleladen.


ALPINE ILX-702D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (24344 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALPINE ILX-702D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Funktionen (Kategorien), die hinzugefügt werden können, werden angezeigt. Drücken Sie die Taste oder VOICE, um die Siri-Funktion des iPhones zu aktivieren. € Dieses Produkt nutzt die Spotify-Software, die einer Drittanbieter-Lizenz unterliegt, die Sie hier finden: www. 17 EN DE FR ES IT SE NL RU PL BELANGRIJK Noteer het serienummer van uw toestel in de daartoe voorziene ruimte hieronder en houd het bij als referentie. [. . . ] Houd deze knop minstens 2 seconden ingedrukt om over te schakelen naar het routescherm Naar huis. (Als er nog geen thuisadres ingesteld is, wordt er overgeschakeld naar het scherm voor het instellen van het thuisadres. ) Raadpleeg "Gebruiksaanwijzing Navigatiesysteem" op de CD-ROM voor meer informatie over het gebruik van het navigatiesysteem. voor i902D/iLX-702D: Roept het kaartscherm van de verbonden smartphone op. Afhankelijk van de smartphone is deze functie mogelijk niet beschikbaar. / -knop Druk op deze knop om in de radiomodus een volgende/vorige zender te zoeken of om in andere audiovisuele bronnen een volgend/vorig nummer, hoofdstuk enz. Sensor afstandsbediening Richt de afstandsbedieningszender binnen een bereik van 2 meter naar de afstandsbedieningssensor. Houd de MENU-knop gedurende minstens 5 seconden ingedrukt om het toestel uit te schakelen. Overschakelen van het scherm met audiobronnen naar een specifiek scherm U kunt van het scherm met audiobronnen overschakelen naar een specifiek scherm door het pictogram aan een van de vier randen van het scherm aan te raken of door verticaal of horizontaal te vegen. Scherm voor configuratie van snelkoppelingen Dubbel scherm (alleen X902D/X802D-U/INE-W710D) EN DE FR ES Hier kunt u de geluidsinstellingen of het Rear Seat Entertainment-systeem configureren. Op het dubbele scherm kunt u schakelen tussen de weergegeven schermen. 5-NL ALPINE X902D/X802D-U/INE-W710D/i902D/iLX-702D 68-34732Z07-A (NL) Gebruiksaanwijzing De functie Favoriet De functie Favoriet Met dit toestel kunt u eenvoudig functies oproepen door vaak gebruikte items zoals de audiobron, de navigatiezoekfunctie enz. Wijzigingen aan het scherm Aanpassen, gebruikt voor het registeren van items of wijzigen van namen. Android A onderwe Downloa Sluit uw A 1 2 Dr Voorbeeld van het scherm Favoriet Het Tik Het • R w App Gebruiksaanwijzing Items registreren Items registreren Apple Ca de dinge terechtko muziek lu uw iPhon Raadplee Druk op U kunt de U kunt Ap 1 Raak [ ] (Aanpassen) aan. Er wordt een selectievakje weergegeven in de linkerbovenhoek van het registratiepictogram en de modus Aanpassen wordt geactiveerd. Raadpleeg "Het scherm Favoriet aanpassen" in de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over de toe te voegen items. Downloa kunnen b kunnen d Stel "Verb aangeslo Raak [ ] (Terug) aan als u klaar bent met aanpassen. Tik • Als u [ ] (Annuleren) aanraakt tijdens het aanpassen, keert het scherm terug naar het vorige Favorietaanpassingsscherm. Het Se Het 6-NL ALPINE X902D/X802D-U/INE-W710D/i902D/iLX-702D 68-34732Z07-A (NL) Gebruiksaanwijzing Android Auto (Optioneel) Android Auto (Optioneel) Android Auto is ontworpen om het gemakkelijker te maken om apps op uw telefoon te gebruiken terwijl u onderweg bent. Navigeer met Google Maps, luister naar playlists of podcasts uit uw favoriete apps en meer. Download de app Android Auto uit de Google Play Store voordat u doorgaat. Sluit uw Android-telefoon aan om te beginnen met gebruik van Android Auto. [. . . ] Parking in de buurt van bestemming Straatnaam Extra informatie 14-NL ALPINE X902D/X802D-U/INE-W710D/i902D/iLX-702D 68-34732Z07-A (NL) Menu Navigatie (alleen X902D/X802D-U/INE-W710D) Om het menu Navigatie te openen, raakt u [ ] aan de rechterrand van het kaartscherm aan of veegt u naar links. Meerpuntsroute U kunt een route opstellen met een of meerdere routepunten. Het is ook mogelijk om los van uw huidige GPS-positie een route te plannen door een nieuw vertrekpunt in te stellen. Als er een internetverbinding beschikbaar is, kunt u de optie Online zoeken gebruiken om uw bestemming te vinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALPINE ILX-702D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALPINE ILX-702D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag