Gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS PRO 300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS PRO 300. Wij hopen dat dit ALCATEL TEMPORIS PRO 300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS PRO 300 te teleladen.


ALCATEL TEMPORIS PRO 300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8302 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALCATEL TEMPORIS PRO 300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Druk op: 1 voor een flash van 100 ms, 2 voor een flash van 300 ms, 3 voor een flash van 600 ms. 5 TOETS GEHEIM Met behulp van de toets Geheim kunt u uw gesprekspartner laten wachten en met een derde persoon spreken, zonder door uw eerste gesprekspartner gehoord te worden. [. . . ] De garantie op een vervangen product of onderdeel, dat nieuw of gereviseerd kan zijn, bedraagt drie maanden gerekend vanaf de herstellingsdatum of loopt tot aan het einde van de aanvankelijke garantieperiode als deze meer dan drie maanden bedraagt. alle teruggezonden en vervangen onderdelen of producten worden eigendom van de fabrikant. In de onderstaande gevallen is de garantie echter niet van toepassing: installatie of gebruik in tegenstrijd met de in deze handleiding beschreven instructies; verkeerde aansluiting of onjuist gebruik van het product, in het bijzonder samen met accessoires die hiervoor niet bestemd zijn; normale slijtage; niet-naleving van de technische en veiligheidsnormen die gelden in het land waar het toestel wordt gebruikt; producten die een botsing of schok hebben ondergaan of die zijn gevallen; producten die zijn beschadigd door blikseminslag, elektrische overspanning, hittebronnen of de straling ervan, waterschade, blootstelling aan extreem vochtige omstandigheden of door een andere uitwendige oorzaak; nalatigheid of gebrekkig onderhoud; onderhoudswerk of herstelwerk dat is uitgevoerd door een persoon die hiervoor niet door de fabrikant of verkoper bevoegd is verklaard. Met behulp van de hoorn: neem de hoorn op en trek de stekker van de koptelefoon eruit. OPMERKING: In de programmeermode, blijft uw Temporis met u in contact door middel van "geluidssignalen". Druk op de programmeertoets, al dan niet tijdens het gesprek met een gesprekspartner. Gebruik het telefoontoestel niet in de nabijheid van een gaslek om dat gaslek te melden. Hierbij verklaart ATLINKS dat de Temporis 300/350 telefoon voldoet aan de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. MILIEU Dit symbool geeft aan dat uw afgedankte elektronische apparaat gescheiden moet worden ingeleverd en niet met het huisvuil mag worden meegegeven. Met dit doel heeft de Europese Gemeenschap een speciaal inzamelings- en recyclingsysteem ingesteld waarvoor de fabrikanten verantwoordelijk zijn. Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd met behulp van hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en hergebruikt kunnen worden. Elektrische en elektronische apparaten kunnen elementen bevatten die, hoewel deze onontbeerlijk zijn voor de goede werking van het systeem, mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid of het milieu wanneer deze op onjuiste wijze worden verwerkt of verwijderd. Daarom wordt u gevraagd om uw afgedankte apparaat niet met het huisvuil mee te geven. Als u eigenaar bent van het apparaat, moet u dit inleveren bij het daarvoor bestemde lokale inzamelpunt of het terugbrengen naar uw leverancier bij aankoop van een nieuw apparaat. [. . . ] Sluit het telefoonsnoer aan op het contact aan de achterkant van het toestel en aan de wandcontactdoos. OPMERKING: Het extra contact maakt de aansluiting van een modem mogelijk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALCATEL TEMPORIS PRO 300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALCATEL TEMPORIS PRO 300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag