Gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS PRO 180

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS PRO 180. Wij hopen dat dit ALCATEL TEMPORIS PRO 180 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS PRO 180 te teleladen.


ALCATEL TEMPORIS PRO 180 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1916 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALCATEL TEMPORIS PRO 180

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het geretourneerde product niet gedekt wordt door de garantie, ontvangt u een prijsopgave voor de reparatie die de kosten van de analyse en de kosten van het transport vermeldt, die aan u zullen worden gefactureerd indien u wenst dat het product aan u wordt geretourneerd. Deze garantie is geldig in het land waarin u het product op wettige wijze hebt gekocht, op voorwaarde dat dit land lid is van de Europese Unie. Onder voorbehoud van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen, zijn alle garanties anders dan die beschreven in dit document, uitdrukkelijk uitgesloten. [. . . ] Onder voorbehoud van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen, zijn alle garanties anders dan die beschreven in dit document, uitdrukkelijk uitgesloten. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK / TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN • Opgelet, breng het toestel nooit in contact met water. Het is echter mogelijk een lichtjes vochtige doek te gebruiken om het toestel te reinigen. € De Temporis 180 telefonen zijn bestemd om telefoongesprekken uit tezenden en te ontvangen en om aangesloten te worden op het Frans openbaar of privé telecommunicatienetwerk. € Dit product werd ontworpen om op een analoge telefoonlijn van de klasse TRT3 (spanning van het telecommunicatienetwerk) aangesloten te worden, volgens de norm EN60950. GARANTIE U wordt verzocht de gebruikshandleiding die in deze verpakking is bijgevoegd, aandachtig door te lezen. Het product dat u zojuist hebt gekocht, is een technologisch product, dat met zorg moet worden gehanteerd. Opmerking: u beschikt over een wettelijke garantie voor dit product in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de verkoop van consumptiegoederen in het land waarin u dit hebt aangeschaft. / El logotipo y el nombre de ALCATEL son marcas registradas de ALCATEL LUCENT utilizadas bajo licencia por ATLINKS / Het logo en de naam ALCATEL zijn gedeponeerde merken van ALCATEL LUCENT die door ATLINKS onder licentie worden gebruikt. / O logotipo e o nome da ALCATEL são marcas registadas da ALCATEL LUCENT , utilizadas sob licença pela ATLINKS. Het laatst gekozen nummer herhalen: Neem de hoorn op + Met behulp van de toets Geheim kunt u uw gesprekspartner laten wachten en met een derde persoon spreken, zonder door uw eerste gesprekspartner gehoord te worden. Posição mural Posição horizontal UMWELT Dit symbool geeft aan dat uw afgedankte elektronische apparaat gescheiden moet worden ingeleverd en niet met het huisvuil mag worden meegegeven. Met dit doel heeft de Europese Gemeenschap een speciaal inzamelings- en recyclingsysteem ingesteld waarvoor de fabrikanten verantwoordelijk zijn. Hiermee kunt u het volume van de beltoon aanpassen: zwak / middelmatig / luid. Het controlelampje knippert in hetzelfde tempo als de beltoon wanneer u een oproep ontvangt. Deze pauze wordt in de nieuwe oproep van het laatst gekozen nummer opgeslagen (Redial). [. . . ] Hiermee kunt u het volume van de beltoon aanpassen: zwak / middelmatig / luid. Het controlelampje knippert in hetzelfde tempo als de beltoon wanneer u een oproep ontvangt. Deze pauze wordt in de nieuwe oproep van het laatst gekozen nummer opgeslagen (Redial). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALCATEL TEMPORIS PRO 180

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALCATEL TEMPORIS PRO 180 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag