Gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS 780

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS 780. Wij hopen dat dit ALCATEL TEMPORIS 780 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS 780 te teleladen.


ALCATEL TEMPORIS 780 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3301 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALCATEL TEMPORIS 780

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ς Nach Ende des Gesprächs erneut die Taste drücken, um die Verbindung abzubrechen. Por la presente ATLINKS declara que el teléfono Temporis 780 está en conformidad con las exigencias esenciales y las demás disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE. La presente garanzia non si applicherà nei seguenti casi: met uw gesprekspartner te spreken en hem via de luidspreker te horen: • Druk op de toets en leg vervolgens de hoorn neer. € Neem de hoorn opnieuw op om weer een vertrouwelijk gesprek te voeren. [. . . ] Deze garantie is niet van toepassing op de volgende gevallen: Installatie of gebruik niet overeenkomstig de instructies zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing, Een slechte aansluiting of abnormaal gebruik van het product, met name met niet verenigbare accessoires, zoals aangegeven in de gebruikshandleiding, Geopend of gewijzigd product of vervangingen door niet goedgekeurde onderdelen, Gewist, onleesbaar, beschadigd serienummer, Normale slijtage, met inbegrip van de normale slijtage van de accessoires, batterijen en schermen, Niet-naleving van de technische en veiligheidsnormen die van kracht zijn in de geografische gebruikszone, Product dat werd onderworpen aan een schok of is gevallen, Product dat beschadigd is door bliksem, een elektrische overspanning, een warmtebron of stralingsbron, schade door water of blootstelling aan temperatuur-, vochtigheids- of andere excessieve omgevingscondities of elke andere uitwendige oorzaak op het product, Nalatigheid of slecht onderhoud, Een ingreep, een wijziging of een reparatie uitgevoerd door een persoon die niet werd erkend door Atlinks. Als het geretourneerde product niet gedekt wordt door de garantie, ontvangt u een prijsopgave voor de reparatie die de kosten van de analyse en de kosten van het transport vermeldt, die aan u zullen worden gefactureerd indien u wenst dat het product aan u wordt geretourneerd. Deze garantie is geldig in het land waarin u het product op wettige wijze hebt gekocht, op voorwaarde dat dit land lid is van de Europese Unie. Onder voorbehoud van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen, zijn alle garanties anders dan die beschreven in dit document, uitdrukkelijk uitgesloten. Gebruik het telefoontoestel niet in de nabijheid van een gaslek om dat gaslek te melden. Hierbij verklaart ATLINKS dat de Temporis 780 telefoon voldoet aan de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. MILIEU Dit symbool geeft aan dat uw afgedankte elektronische apparaat gescheiden moet worden ingeleverd en niet met het huisvuil mag worden meegegeven. Met dit doel heeft de Europese Gemeenschap een speciaal inzamelings- en recyclingsysteem ingesteld waarvoor de fabrikanten verantwoordelijk zijn. CONFORMITEIT Het logo op de producten afgedrukt geeft de conformiteit met alle essentiële eisen en alle toepasselijke richtlijnen aan . Met behulp van de nummerweergave * Netwerkoperator biedt een aantal abonnementen-only dienstverlening. uw Temporis 780 is compatibel met de "nummerweergave" service in off-hook-modus. Deze service geeft u de naam of het nummer van de beller voordat u de oproep beantwoordt. € Terwijl het opzoeken van een nummer, zal de hoorn op of druk op de of druk op de dail uit het nummer. € Druk op OK om te bevestigen (U kunt de nummer bewerken voordat bevestiging). € Druk op OK om te bevestigen (U kunt het naam vóór bevestiging bewerken). INSTALLATIE • Sluit het spiraalsnoer aan op de hoorn (A) en op het contact dat zich aan de linkerkant van de telefoon (B) bevindt. € Sluit het telefoonsnoer aan op het contact aan de achterkant van het toestel en aan de wandcontactdoos. Gebruik altijd koptelefoons die voldoen aan de norm EN60950-1 en die bestemd zijn om op telefoons aangesloten te worden. BEVESTIGING AAN DE WAND • Draai met behulp van een muntstuk het palletje om (gegroefd stukje plastic) dat zich op de basis bevindt. • Plaats daarin pluggen en schroef daarin houtschroeven(1) (diameter: 3 , 5 mm , lengte: 30mm). [. . . ] Voor elke klacht krachtens deze garantie tijdens de garantieperiode, moet u het complete product, nadat het defect is verschenen of ontdekt, retourneren aan uw detailhandelaar, begeleid van het aankoopbewijs, dat bestaat uit de factuur of deze kassabon verstrekt door uw detailhandelaar, waarop de plaats van de aankoop en het 3. 1 BEL LAMP / BOODSCHAP IN WACHT LAMP Het controlelampje knippert in hetzelfde tempo als de beltoon wanneer u een oproep ontvangt. Als u verbonden bent met een individuele telefooncentrale van ALCATEL met voicemail, informeert het controlelampje voor ontvangen boodschappen u van de aanwezigheid van een boodschap in de voicemail. U kunt op twee manieren een nummer kiezen: • opnemen van de hoorn en vervolgens het nummer kiezen, • het nummer kiezen zonder de hoorn op te nemen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALCATEL TEMPORIS 780

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALCATEL TEMPORIS 780 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag