Gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS 580

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS 580. Wij hopen dat dit ALCATEL TEMPORIS 580 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS 580 te teleladen.


ALCATEL TEMPORIS 580 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2419 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALCATEL TEMPORIS 580

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met behulp van de nummerweergave * Netwerkoperator biedt een aantal abonnementen-only dienstverlening. uw TEMPORIS 580 is compatibel met de "nummerweergave" service in off-hook-modus. Deze service geeft u de naam of het nummer van de beller voordat u de oproep beantwoordt. € Druk op • Terwijl het opzoeken van een nummer, zal de hoorn op of druk op de of druk op de dail uit het nummer. [. . . ] € Druk op de om te bevestigen (U kunt de naam bewerken • Druk op voordat bevestiging). VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK /TECHNLSCHE EIGENSCHAPPEN • Opgelet, breng het toestel nooit in contact met water. Het is echter mogelijk een lichtjes vochtige doek te gebruiken om het toestel te reinigen. € Gebruik een lichtjes vochtige doek om uw toestel te reinigen; gebruik geen oplosmiddelen (alcohol, trichloorethyleen, aceton, . € Temporis 580 toestellen zijn bestemd om telefonische communicaties uit te zenden en te ontvangen en om te worden aangesloten op een openbaar of privé telecommunicatienetwerk. € Deze toestellen zijn ontworpen om te worden aangesloten op een analoge telefoonlijn van klasse TRT3 (spanning van telecommunicatienetwerken) in de zin van norm EN60950-1. In diesem Rahmen hat die Europäische Union ein besonderes Sammel- und Recyclingsystem eingerichtet, für das die Hersteller verantwortlich sind. Productgarantie U wordt verzocht de gebruikshandleiding die in deze verpakking is bijgevoegd, aandachtig door te lezen. Het product dat u zojuist hebt gekocht, is een technologisch product, dat met zorg moet worden gehanteerd. Opmerking: u beschikt over een wettelijke garantie voor dit product in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de verkoop van consumptiegoederen in het land waarin u dit hebt aangeschaft. 1 BEL LAMP / BOODSCHAP IN WACHT LAMP Het controlelampje knippert in hetzelfde tempo als de beltoon wanneer u een oproep ontvangt. Als u verbonden bent met een individuele telefooncentrale van ALCATEL met voicemail, informeert het controlelampje voor ontvangen boodschappen u van de aanwezigheid van een boodschap in de voicemail. U kunt op twee manieren een nummer kiezen: • opnemen van de hoorn en vervolgens het nummer kiezen, • het nummer kiezen zonder de hoorn op te nemen. 3 GEBRUIK IN HANDENVRIJE MODE Als u in gesprek bent en de hoorn heeft opgenomen en u wenst met uw gesprekspartner te spreken en hem via de luidspreker te horen: • Druk op de toets en leg vervolgens de hoorn neer. € Neem de hoorn opnieuw op om weer een vertrouwelijk gesprek te voeren. Om terug te keren naar het oorspronkelijk • Druk op de toets niveau. 5 TOETS GEHEIM Met behulp van de toets Geheim kunt u uw gesprekspartner laten wachten en met een derde persoon spreken, zonder door uw eerste gesprekspartner gehoord te worden. VEILIGHEID Gebruik het telefoontoestel niet in de nabijheid van een gaslek om dat gaslek te melden. Hierbij verklaart ATLINKS dat de Temporis 580 telefoon voldoet aan de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. MILIEU Dit symbool geeft aan dat uw afgedankte elektronische apparaat gescheiden moet worden ingeleverd en niet met het huisvuil mag worden meegegeven. [. . . ] Hierbij verklaart ATLINKS dat de Temporis 580 telefoon voldoet aan de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. MILIEU Dit symbool geeft aan dat uw afgedankte elektronische apparaat gescheiden moet worden ingeleverd en niet met het huisvuil mag worden meegegeven. Met dit doel heeft de Europese Gemeenschap een speciaal inzamelings- en recyclingsysteem ingesteld waarvoor de fabrikanten verantwoordelijk zijn. Zu beachten: Sie haben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte für dieses Produkt entsprechend den Vorschriften über den Kauf von Verbrauchsgütern, die in dem Land gelten, wo Sie diese Ware gekauft haben. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALCATEL TEMPORIS 580

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALCATEL TEMPORIS 580 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag