Gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS 380

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS 380. Wij hopen dat dit ALCATEL TEMPORIS 380 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS 380 te teleladen.


ALCATEL TEMPORIS 380 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4981 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALCATEL TEMPORIS 380

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het geretourneerde product niet gedekt wordt door de garantie, ontvangt u een prijsopgave voor de reparatie die de kosten van de analyse en de kosten van het transport vermeldt, die aan u zullen worden gefactureerd indien u wenst dat het product aan u wordt geretourneerd. Deze garantie is geldig in het land waarin u het product op wettige wijze hebt gekocht, op voorwaarde dat dit land lid is van de Europese Unie. Onder voorbehoud van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen, zijn alle garanties anders dan die beschreven in dit document, uitdrukkelijk uitgesloten. GEBRUIK VAN DE GEHEUGENS OPMERKING: In de programmeermode, blijft uw Temporis 380 met u in contact door middel van "geluidssignalen". [. . . ] € Druk op de programmeertoets, al dan niet tijdens het gesprek met een gesprekspartner. In diesem Rahmen hat die Europäische Union ein besonderes Sammel- und Recyclingsystem eingerichtet, für das die Hersteller verantwortlich sind. DE BELTOON SELECTEREN EN INSTELLEN Wanneer de beltoon van uw telefoon overgaat of wanneer u overgaat in de programmeermode, kunt u kiezen tussen vier verschillende melodieën waarvan u het geluid kan instellen. 1 TIJDENS DE ONTVANGST VAN EEN OPROEP U kunt de melodie wijzigen op het moment dat u een oproep ontvangt. 2 IN DE PROGRAMMEER MODE Toetsen voor toegang tot bijkomende diensten* Om over te gaan in de programmeermode: • Druk de toetsen 1 en 3 gelijktijdig in. € De toegang tot de programmeermode wordt bevestigd door een geluidssignaal. om de beltoon in te stellen: • Druk op de programmeertoets en vervolgens op de toets 1 (u hoort nu degeselecteerde melodie). € Druk op één van de toetsen tussen 1 en 4 om van melodie te veranderen. Om de volume van de beltoon in te stellen: Selecteer de bel volume schakelaar ( ): laag ( ) / mid ( ) / hoog ( ). € Neem de hoorn opnieuw op om weer een vertrouwelijk gesprek te voeren. 5 TOETS GEHEIM • Met behulp van de toets Geheim kunt u uw gesprekspartner laten wachten en met een derde persoon spreken, zonder door uw eerste gesprekspartner gehoord te worden. Hierbij verklaart ATLINKS dat de Temporis 380 telefoon voldoet aan de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. MILIEU Dit symbool geeft aan dat uw afgedankte elektronische apparaat gescheiden moet worden ingeleverd en niet met het huisvuil mag worden meegegeven. Met dit doel heeft de Europese Gemeenschap een speciaal inzamelings- en recyclingsysteem ingesteld waarvoor de fabrikanten verantwoordelijk zijn. CONFIGURATIE VOOR EEN PROFESSIONEEL GEBRUIK Als uw Temporis 380 rechtstreeks aangesloten is op het openbaar netwerk, is dithoofdstuk voor u niet van belang. 1 TOEGANG TOT DE PROGRAMMEERMODE U kunt 2 handelingen uitvoeren door iedere keer weer de programmeermode te gebruiken. Druk op: 1 voor een flash van 100 ms, 2 voor een flash van 300 ms, 3 voor een flash van 600 ms. CONFORMITEITSVERKLARING Bij deze verklaart ATLINKS dat de Temporis 380 conform de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijn 1999/5/EG is. [. . . ] Druk op: 1 voor een flash van 100 ms, 2 voor een flash van 300 ms, 3 voor een flash van 600 ms. CONFORMITEITSVERKLARING Bij deze verklaart ATLINKS dat de Temporis 380 conform de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijn 1999/5/EG is. DE KOPTELEFOON AANSLUITEN EN GEBRUIKEN** Aansluiten • Sluit het snoer van de koptelefoon (RJ9) aan op het contact dat zich op de basis van de telefoon bevindt. Gebruik met een koptelefoon Wanneer de koptelefoon is aangesloten: • Om een binnenkomende oproep te beantwoorden:  Druk op toets . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALCATEL TEMPORIS 380

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALCATEL TEMPORIS 380 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag