Gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS 200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS 200. Wij hopen dat dit ALCATEL TEMPORIS 200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS 200 te teleladen.


ALCATEL TEMPORIS 200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1919 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ALCATEL TEMPORIS 200 BROCHURE (329 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALCATEL TEMPORIS 200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1 BEL LAMP / BOODSCHAP IN WACHT LAMP Het controlelampje knippert in hetzelfde tempo als de beltoon wanneer u een oproep ontvangt. Als u verbonden bent met een individuele telefooncentrale van ALCATEL met voicemail, informeert het controlelampje voor ontvangen boodschappen u van de aanwezigheid van een boodschap in de voicemail. [. . . ] In de onderstaande gevallen is de garantie niet van toepassing: l een installatie of gebruik, niet conform de in deze handleiding beschreven instructies; l een slechte aansluiting of een abnormaal gebruik van het product, in het bijzonder van accessoires die hiervoor niet bestemd zijn; l een normale slijtage; l het niet respecteren van de van kracht zijnde technische en veiligheidsnormen in de geografische zone waar het toestel wordt gebruikt; l producten die schokken hebben ondergaan of die gevallen zijn; l producten beschadigd door bliksem, elektrische overspanning, warmtebronnen of de stralen ervan, waterschade, blootstelling aan extreem vochtige omgevingen, of alle andere externe oorzaken van productschade; l een onvoldoende onderhoud, nalatigheid; l een ingreep, een wijziging of een herstel, uitgevoerd door een door de bouwer of de verkoper niet bevoegd persoon. 2 TIPO DE MARCAO l Interruttore Sluit het snoer van de koptelefoon (RJ9) aan op het contact dat zich op de basis van de telefoon bevindt. Gebruiken Om, na de aansluiting ervan, de koptelefoon te gebruiken: l l BEEP l l 5. L l Para apagar o nmero em memria na tecla Repetir l l l " U kunt nu de telefoon normaal gebruiken. Als u het gesprek met de hoorn verder wilt zetten, zet dan de schakelaar op de basis van het toestel in de positie hoorn. GEBRUIK VAN DE GEHEUGENS OPMERKING: In de programmeermode, blijft uw TEMPORIS met u in contact door middel van "geluidssignalen". L Druk op de programmeertoets, al dan niet tijdens het gesprek met een gesprekspartner. KLANTENSERVICE De winkel waar u het telefoontoestel hebt gekocht kan u inlichtingen verstrekken en/of service verlenen. CONFORMITEITSVERKLARING Bij deze verklaart Thomson Telecom dat de TEMPORIS 200 conform de essentile eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijn 1999/5/EG is. DE BELTOON SELECTEREN EN INSTELLEN Wanneer de beltoon van uw telefoon overgaat of wanneer u overgaat in de programmeermode, kunt u kiezen tussen vier verschillende melodien waarvan u het geluid kan instellen. 1 TIJDENS DE ONTVANGST VAN EEN OPROEP U kunt de melodie wijzigen op het moment dat u een oproep ontvangt. INSTALLAZIONE A MURO INSTALLATIE Sluit het spiraalsnoer aan op de hoorn (A) en op het contact dat zich aan de linkerkant van de telefoon (B) bevindt. [. . . ] 1 TOEGANG TOT DE PROGRAMMEERMODE U moet 3 handelingen uitvoeren om iedere keer weer de programmeermode te gebruiken. E FUNCTIETOETSEN Haakje voor bevestiging aan de wand Kleef hier het etiket met de nummers van de eerstehulpdiensten 10 geheugens BEEP BEEP BEEP C D Para aceder ao modo programao: l Premir e manter as teclas 1 e 3 simultaneamente. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALCATEL TEMPORIS 200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALCATEL TEMPORIS 200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag