Gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS 150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS 150. Wij hopen dat dit ALCATEL TEMPORIS 150 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS 150 te teleladen.


ALCATEL TEMPORIS 150 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (957 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ALCATEL TEMPORIS 150 BROCHURE (474 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALCATEL TEMPORIS 150

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Het laatst gekozen nummer herhalen: Neem de hoorn op + Met behulp van de toets Geheim kunt u uw gesprekspartner laten wachten en met een derde persoon spreken, zonder door uw eerste gesprekspartner gehoord te worden. [. . . ] GARANTIE Wij herinneren u eraan dat TEMPORIS 150 een officieel erkende uitrusting is, conform de Europese voorschriften, waarvan de markering CE getuigt. Dit product geniet van een wettelijke garantie en voor meer informatie inzake deze garantie, gelieve contact op te nemen met de verkoper van het product. Afgezien van de wettelijke garantie van het product, garandeert de verkoper de conformiteit van de producten met hun technische eigenschappen gedurende een periode van twaalf (12) maanden, onderdelen en arbeidsloon inbegrepen, ingaand op de datum die op het aankoopbewijs vermeld staat. Het is dus uw eigen verantwoordelijkheid de factuur of de kassabon, waarop de aankoopdatum en de naam van de verkoper vermeld staan, zorgvuldig te bewaren. Als de van kracht zijnde wettelijke garantie in uw land meer dan twaalf (12) maanden bedraagt, dan is echter uitsluitend de wettelijke garantie van toepassing. Het onderdeel of het product dat niet conform is, zal zonder kosten hersteld of vervangen worden door een identiek of minstens in kwaliteit equivalent onderdeel of product, in termen van functionaliteit en prestaties. Als blijkt dat herstelling of vervanging niet mogelijk is, dan zal het product terugbetaald worden. Het vervangen product of onderdeel dat nieuw of hersteld kan zijn, geniet van een garantie van drie maanden, ingaand op de datum van herstelling ofwel tot aan het einde van de aanvankelijke garantieperiode als deze meer dan drie maanden bedraagt. [. . . ] U doet er goed aan deze terug te brengen naar uw verkoopspunt indien ze moeten worden vervangen, of ze af te leveren in een erkend recycleer centrum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALCATEL TEMPORIS 150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALCATEL TEMPORIS 150 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag