Gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS 10 PRO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS 10 PRO. Wij hopen dat dit ALCATEL TEMPORIS 10 PRO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALCATEL TEMPORIS 10 PRO te teleladen.


ALCATEL TEMPORIS 10 PRO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2747 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALCATEL TEMPORIS 10 PRO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ͽ DE TELEFOON AAN DE WAND BEVESTIGEN Als u de telefoon aan de wand wenst te bevestigen, plaatst u het telefoonsnoer (het deel zonder spiraal) binnen in de 2 gleuven onder de basis (aan de onderzijde). Plaats pluggen en schroef daar houtschroeven in (diameter: 3 mm, lengte: 25 mm) zonder deze er geheel in te draaien. [. . . ] VEILIGHEID Gebruik het telefoontoestel niet in de nabijheid van een gaslek om dat gaslek te melden. Hierbij verklaart ATLINKS dat de Temporis 10 telefoon voldoet aan de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. Als dat u niet schikt, kunt u overschakelen op pulskiezen door de cursor aan de zijkant van de hoorn op ( ) te plaatsen (met behulp met de punt van een balpen). MILIEU Dit symbool geeft aan dat uw afgedankte elektronische apparaat gescheiden moet worden ingeleverd en niet met het huisvuil mag worden meegegeven. Met dit doel heeft de Europese Gemeenschap een speciaal inzamelings- en recyclingsysteem ingesteld waarvoor de fabrikanten verantwoordelijk zijn. Ͽ Pausa ( ) Pauze ( ) Deze functie wordt uitsluitend gebruikt achter een privé-telefooncentrale in bedrijven (om bijvoorbeeld een pauze in te lassen tussen de buitenlijncode van de PABX en het buitennummer dat u wilt bellen). Ͽ Flashing tijd Dankzij de cursor, aan de bovenste zijkant van de hoorn, kan men de flashing tijd wijzigen (waarden: 100, 300, of 600 ms). Plaats de cursor (met behulp met de punt van een balpen) op de gekozen waarde (achter een PABX: 100 ms – openbaar telefoonnet in Nederland: 100 ms). Leg de hoorn terug op de basis om de wijziging te bevestigen en kies daarna het nummer. Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd met behulp van hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en hergebruikt kunnen worden. 16 Elektrische en elektronische apparaten kunnen elementen bevatten die, hoewel deze onontbeerlijk zijn voor de goede werking van het systeem, mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid of het milieu wanneer deze op onjuiste wijze worden verwerkt of verwijderd. Daarom wordt u gevraagd om uw afgedankte apparaat niet met het huisvuil mee te geven. Als u eigenaar bent van het apparaat, moet u dit inleveren bij het daarvoor bestemde lokale inzamelpunt of het terugbrengen naar uw leverancier bij aankoop van een nieuw apparaat. - Als u een zakelijke gebruiker bent, moet u de aanwijzingen van uw leverancier volgen. [. . . ] Gereviseerd kan zijn, bedraagt drie maanden gerekend vanaf de Voor elke klacht krachtens deze garantie tijdens de garantieperiode, moet u herstellingsdatum of loopt tot aan het einde van de aanvankelijke het complete product, nadat het defect is drie maandenontdekt, retourneren garantieperiode als deze meer dan verschenen of bedraagt. Alle aan uw detailhandelaar, begeleid van het aankoopbewijs, dat bestaat uit de teruggezonden en vervangen onderdelen of producten worden eigendom factuur offabrikant. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALCATEL TEMPORIS 10 PRO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALCATEL TEMPORIS 10 PRO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag