Gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-C701A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-C701A. Wij hopen dat dit ALCATEL OT-C701A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-C701A te teleladen.


ALCATEL OT-C701A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5306 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ALCATEL OT-C701A (5358 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALCATEL OT-C701A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] C7_UM_NL_04-12-07 4/12/07 14:07 Page 1 C7_UM_NL_04-12-07 4/12/07 14:07 Page 1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T&A Mobile Phones dankt u voor het aanschaffen van deze mobiele telefoon. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adviezen voor veilig gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1. Uw telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1. 1 1. 2 1. 3 2. 1 2. 2 2. 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 Toetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Symbolen op het welkomstscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Symbolen op het buitenscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Het toestel in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Uw toestel aanzetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Uw toestel uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Uw voicemail beluisteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Gebeld worden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Mogelijkheden tijdens een gesprek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Conferentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Lijn omschakelen (ALS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Krachtige muziek- en videospeler · Met afspeellijst, songteksten en equalizer · Video afspelen op volledig scherm · Beelden bekijken op 1, 8 inch TFT-scherm 2. Het toestel gebruiksklaar maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Onbeperkt video opnemen · Maak uw clips zo lang als u zelf wilt (1) 3. Oproepen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 USB-geheugen Gewoon een USB-stick Webcam De beste metgezel voor instant messaging via de PC. 4. [. . . ] " · hoort u een speciaal geluidssignaal voor IM (dit kunt u wijzigen of uitschakelen; zie hieronder bij de IM-parameters), · wordt op de statusbalk het IM-icoontje bijgewerkt, · komt op het welkomstscherm een regel te staan met het aantal gesprekken met diverse vrienden (ongeacht het aantal IM's) of het aantal informatieberichten. Kies deze regel en druk op om er vanuit het welkomstscherm naar toe te gaan. U kunt ook een privé chat-room openen en uw online contactpersonen uitnodigen om daar samen te chatten. 7. 6. 5 IM-parameters U kunt de IM serverinstellingen op dezelfde manier bijwerken als een WAP-profiel. 7. 7 Voicemail Mobiele IM werkt net als op een gewone PC: u kunt ook nog IM-berichten ontvangen wanneer de IM-toepassing niet op het scherm staat. Aan het IMsymbool op de statusbalk kunt u zien of IM aan staat of niet. Aan het symbool kunt u het volgende zien: · of u on line en beschikbaar bent, · of u on line en bezig bent, · of er ongelezen IM-berichten zijn Wanneer u geen symbool ziet, bent u niet on line. Alle ontvangen voicemailberichten beluisteren en het voicemailnummer wijzigen. 7. 8 7. 8. 1 Instellingen Tekst-bericht · Profielen kunnen rechtstreeks van de SIM-kaart worden gelezen. Antwoordpad (1) Antwoordpad tonen. Profiel-instell. Algemeen (1) Verschilt per provider. 42 41 C7_UM_NL_04-12-07 4/12/07 14:08 Page 43 Geheugenstatus · De hoeveelheid geheugen die in het toestel in gebruik is. Opslaglocatie · Instellen of berichten standaard in het toestelgeheugen of op de SIM-kaart moeten worden bewaard. · Voorkeur voor verbindingstype, GSM of GPRS enz. 8 8. 1 8. 1. 1 Mijn instellingen . . . . . . . . . . . . Voork. verbind. 7. 8. 2 Maken Verzending Ophalen Filter Profielen Ga vanuit het welkomstscherm naar het menu, kies het symbool en vervolgens de functie van uw keuze, waarna u de telefoon naar eigen voorkeur kunt instellen. Multimedia-bericht · Bewerkingstype, afbeeldingsgrootte, berichtgrootte en handtekening instellen. voor geldigheidsduur, Beltonen Beschikbare functies : Om de geluidsinstellingen te wijzigen kiest u een optie met toets Kies met een beltoon uit de lijst en bevestig uw keuze met (zie pag. Stel het volume in met . · Instellingen voor het eigen netwerk en andere netwerken. · Dit gaat op dezelfde manier als het instellen van WAP-profielen. Het type toetstoon selecteren. Het geluid kiezen dat u hoort bij het openen en sluiten van het klepje (2). Geheugenstatus · De hoeveelheid geheugen die in het toestel in gebruik is. 7. 8. 3 Regiobericht (1) Ontvangstmode · De mogelijkheid inschakelen om regioberichten te ontvangen. Bericht lezen Talen · De ontvangen berichten lezen, die zijn opgeslagen. · Taalkeuze. Kanaal-instelling · Kanalen toevoegen/wijzigen. (1) (1) Verschilt per provider. 44 C7_UM_NL_04-12-07 4/12/07 14:08 Page 45 8. 1. 2 Mode 8. 4. 2 Opties schuiftoetsenbord U kunt de beltoon van uw toestel instellen op Normaal, Discreet (eerst pieptoon, dan bellen), Trillen (trillen in plaats van alle geluiden, behalve herinneringen), Trillen+beltoon, Trillen gevolgd door beltoon, Trillen én beltoon en Stilte (geen geluiden behalve voor herinneringen; op het scherm ziet u ). De beltoon klinkt met oplopende geluidssterkte. U kunt het toestel zo instellen dat u de actieve toepassing wel of niet afsluit als u het schuiftoetsenbord dicht doet. Standaard is het toestel ingesteld op "Applicatie stoppen". 8. 5 Thema In het "Thema"-menu kunt u uw toestel aan uw eigen smaak aanpassen. Wanneer u het toestel voor het eerst gebruikt, wordt een standaardthema ingeschakeld. Ook als u een Thema hebt gekozen kunt u de afzonderlijke onderdelen van dat Thema altijd wijzigen. [. . . ] Aangezien accu's worden beschouwd als verbruiksmateriaal, wordt in de specificaties vermeld dat uw mobiele telefoon in de eerste zes maanden na aankoop optimaal dient te functioneren, en vervolgens nog gedurende een periode waarin hij circa 200 maal wordt opgeladen. 81 1) gebruik in strijd met de aanwijzingen voor gebruik of installatie, 2) het niet naleven van de technische en veiligheidseisen die van kracht zijn in het land waar de apparatuur wordt gebruikt, 3) onjuist onderhoud van energiebronnen en van de algehele elektrische installatie, 4) ongevallen of gevolgen van diefstal van het voertuig waarin het toestel wordt vervoerd, vandalisme, blikseminslag, brand, vocht, het binnendringen van vloeistoffen en van slechte weersomstandigheden, 5) aansluiting op, of inbouw in het toestel van niet door T&A Mobile Phones Limited of zijn dochterondernemingen geleverde of aanbevolen apparatuur, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming werd verleend, 6) servicewerkzaamheden, modificaties of reparaties die werden uitgevoerd door niet door T&A Mobile Phones Limited of zijn dochterondernemingen, de verkoper of het erkende onderhoudscentrum erkende personen, 7) gebruik van de mobiele telefoon en/of zijn accessoires voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn ontworpen, 8) normale slijtage, 9) storingen met van buiten komende oorzaken (bijv. straling door andere apparatuur, spanningsschommelingen in het elektriciteitsnet), 10) wijzigingen die aan de apparatuur worden aangebracht, ook wanneer deze verplicht zijn op grond van veranderingen in wet- en regelgeving en/of wijziging van netwerkparameters, 11) gebrekkige verbindingen ten gevolge van slechte propagatie van het radiosignaal of van het ontbreken van radiodekking door grondstations, 12) apparatuur waarvan merktekens of serienummers zijn verwijderd of gewijzigd en toestellen waarvan etiketten zijn verwijderd of beschadigd, zijn uitgesloten van deze garantie. In overeenstemming met de geldende wetgeving wordt voor uw toestel een garantie gegeven op verborgen gebreken (in ontwerp of fabricage enz. ). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALCATEL OT-C701A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALCATEL OT-C701A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag