Gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-708A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-708A. Wij hopen dat dit ALCATEL OT-708A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALCATEL OT-708A te teleladen.


ALCATEL OT-708A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4319 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ALCATEL OT-708A (4339 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALCATEL OT-708A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] OT-708 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TCT Mobile Limited dankt u voor het aanschaffen van deze mobiele telefoon. Inhoud Adviezen voor veilig gebruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1 Uw mobiele telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1. 1 1. 2 2. 1 2. 2 2. 3 3. 1 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 Toetsen en aanraakgedeelte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Een SMS-bericht dat uit meer dan 160 tekens (het aantal tekens is afhankelijk van uw taal) bestaat, wordt in rekening gebracht als meerdere SMS-berichten. Een MMS-bericht dat foto's en/of geluid bevat, wordt mogelijk ook in rekening gebracht als meerdere berichten. SMS/MMS ontvangen en lezen Als u een nieuw bericht ontvangt, wordt er een pieptoon weergegeven en wordt het pictogram met het aantal nieuwe berichten weergegeven op het scherm. Wanneer u een bericht ontvangt, worden de volgende opties weergegeven: Bekijken, Antwoord, Doorsturen naar iemand anders, Bewerken, Sorteren op afzender, Wissen, Alles wissen, Verplaatsen naar toestel en Nummer gebruiken/URL gebruiken, enzovoort. Sorteren op afzender Berichten kunnen worden gesorteerd op afzender ("Opties/Sorteren op afzender"). U kunt ook snel de berichten doorzoeken door op de toets met de eerste letter van de naam van de afzender te drukken. Ongelezen berichten groeperen Ongelezen berichten worden altijd boven de gelezen berichten geplaatst. 6. 1. 2 Postvak IN Alle ontvangen berichten (gelezen en ongelezen) worden opgeslagen in hetzelfde Postvak IN. Bij het bekijken van uw berichten geven de statusaanduidingen afhankelijk van het ongelezen SMS in toestelgeheugen, ongelezen type bericht het volgende aan: gelezen SMS op SIM-kaart, gelezen SMS in toestelgeheugen, SMS op SIM-kaart, bezig ongelezen MMS in toestelgeheugen, gelezen MMS in toestelgeheugen, met ontvangen van bericht en bezig met verzenden van bericht. 27 28 6. 1. 3 6. 1. 4 6. 1. 5 6. 1. 6 6. 1. 7 6. 1. 8 Postvak UIT Verzonden Concepten WAP-berichten Map leegmaken Sjablonen 6. 4 6. 5 6. 5. 1 Voicemail Instellingen Tekst-berichten Alle berichten die niet konden worden verzonden. Het voicemailnummer weergeven en bewerken. Alle verzonden berichten. Alle nog niet voltooide berichten. Profiel instelling · Profielen kunnen rechtstreeks van de SIM-kaart worden gelezen. Algemeen Alfabet keuze · Afleverrapport, verzoek voor ontvangstbevestiging Aan/Uit. · Hiermee kunt u de SMS-gegevenscodering instellen voor het verzenden van SMS-berichten. Opgeslagen push-berichten van WAP bekijken. Alle berichten in "Postvak IN/Postvak UIT/Verzonden/Concepten. . . " verwijderen. Geheugenstatus · De hoeveelheid geheugen die in het toestel in gebruik is. Voorkeur-opslag · Instellen of berichten standaard in het toestelgeheugen of op de SIM-kaart moeten worden bewaard. · Voorkeur voor verbindingstype, GSM of GPRS enz. Er is een lijst met standaardberichten beschikbaar. U kunt ook zelf voorgedefinieerde multimediaberichten maken. 6. 2 6. 3 Spraak-bericht Foto-bericht Spraak opnemen en als MMS verzenden. Een foto maken en als MMS verzenden. (1) Afhankelijk van uw netwerkaanbieder. 29 30 6. 5. 2 Maken Multimedia-berichten · Schrijf-mode, afbeeldingsgrootte, handtekening instellen. berichtgrootte en Verzending Ophalen Profielen Geheugenstatus 6. 5. 3 Talen Kanaalinstelling Regiobericht · Waarden instellen voor geldigheidsduur, leesbevestiging enz. · Voer dezelfde procedure uit als voor het instellen van de web-verbinding. · De hoeveelheid geheugen die in het toestel in gebruik is. (1) 7 Telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 1 Uw telefoonboek bekijken om het Telefoonboek te openen. Klik in het welkomstscherm op het pictogram U beschikt over 4 telefoonboeken:: Algemeen SIM-kaart Toestelgeheugen Groep Naast deze standaard telefoonboeken kunt u nog maximaal 5 groepen aanmaken (maximaal 100 contactpersonen per groep). Zoeken naar een contact U kunt zoeken naar een contact door herhaaldelijk op de toetsen te drukken met de eerste en volgende letters van de naam van het contact. Een bestand lezen Selecteer een naam in uw telefoonboek en klik om het bestand te lezen. Ontvangstmode · Schakel deze optie in om regioberichten te ontvangen. · Kanalen toevoegen/bewerken. (1) Afhankelijk van uw netwerkaanbieder. 31 32 Een vCard via Bluetooth verzenden Kies de vCard die u wilt versturen ("Opties/Zend vCard/Via Bluetooth"). Bellen Klik op "Bellen" in de lijst "Opties" of klik op het gedeelte M nadat u een Naam hebt geselecteerd. U moet eerst het nummer selecteren in de lijst (Mobiel, Thuis, Werk, enzovoort) met als er meerdere nummers zijn gekoppeld aan de gekozen persoon. De gegevens in het telefoonboek en de agenda kunnen met behulp van de PC-Suite worden uitgewisseld met een PC. 7. 3 Beschikbare opties Vanuit de namenlijst in het SIM-telefoonboek, het algemene telefoonboek of in een groep hebt u toegang tot de volgende opties: Bekijken Bestand aanmaken Bellen · Een geheugenkaart helemaal bekijken: naam, nummers, adres, e-mail enz. [. . . ] Vervolgens kunt u de volgende punten controleren: Ik kan mijn toestel niet aanzetten totdat het scherm aan gaat · Druk op · Controleer of de accu voldoende is opgeladen · Controleer de contactpunten van de accu. Haal de accu uit het toestel, plaats hem terug en probeer dan opnieuw het toestel aan te zetten Mijn toestel reageert al een aantal minuten nergens meer op · Druk op · Haal de accu uit het toestel, plaats hem terug en zet het toestel opnieuw aan Mijn scherm is niet goed leesbaar · Maak het scherm schoon · Gebruik uw toestel onder de aanbevolen omstandigheden Mijn telefoon gaat vanzelf uit · Controleer of het aanraakgedeelte is vergrendeld wanneer u uw mobiele telefoon niet gebruikt. · Controleer de acculading. Mijn toestel wordt niet goed opgeladen · Controleer of de accu niet geheel ontladen is: wanneer hij volledig is ontladen, duurt het bij opladen een paar minuten voordat het symbool begint te knipperen. · Controleer of het laden onder normale omstandigheden plaatsvindt (-0 ºC + 40 ºC) · Controleer of de accu goed in het toestel is geplaatst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALCATEL OT-708A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALCATEL OT-708A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag