Gebruiksaanwijzing ALCATEL ONE TOUCH 995

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALCATEL ONE TOUCH 995. Wij hopen dat dit ALCATEL ONE TOUCH 995 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALCATEL ONE TOUCH 995 te teleladen.


ALCATEL ONE TOUCH 995 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8722 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ALCATEL ONE TOUCH 995 (4419 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALCATEL ONE TOUCH 995

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ga voor meer informatie over het gebruik van de telefoon naar www. alcatelonetouch. com om de volledige gebruiksaanwijzing te downloaden. Daarnaast kunt u op de website veelgestelde vragen raadplegen, de software bijwerken via PC suite, enzovoort. Inhoudsopgave Adviezen voor veilig gebruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Algemene informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Uw mobiele telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] • Raak een Wi-Fi-netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. Als het geselecteerde netwerk beveiligd is, moet u een wachtwoord of andere referenties opgeven (u kunt contact met de netwerkprovider opnemen voor details). Melding weergeven wanneer een nieuw netwerk wordt gevonden Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld en u netwerkmeldingen hebt ingeschakeld, wordt het Wi-Fi-pictogram op de statusbalk weergegeven wanneer de telefoon een beschikbaar draadloos netwerk vindt dat binnen het bereik valt. U kunt de meldingsfunctie als volgt inschakelen: • Raak het tabblad Toepassing in het startscherm aan. en netwerken\Wi-Fi-instellingen\ • Schakel het selectievakje in/uit om deze functie in of uit te schakelen. 69 Een Wi-Fi-netwerk toevoegen Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld, kunt u naar wens nieuwe Wi-Fi-netwerken toevoegen. • Raak Instellingen\Draadloos en netwerken\Wi-Fi-instellingen\Wi-Finetwerk toevoegen aan. • Geef de naam van het netwerk en eventuele vereiste netwerkgegevens op. Zodra u verbinding hebt gemaakt, wordt uw telefoon automatisch verbonden met het netwerk wanneer de telefoon zich weer binnen het bereik van dit netwerk bevindt. Een Wi-Fi-netwerk vergeten U kunt als volgt voorkomen dat de telefoon automatisch verbinding maakt met netwerken die u niet meer wilt gebruiken. • Blijf in het scherm Wi-Fi-instellingen de naam van het netwerk aanraken. • Raak Netwerk niet gebruiken aan in het dialoogvenster dat wordt geopend. Een WPS-netwerk toevoegen Met WPS (Wi-Fi Protected Setup) kunnen gebruikers gemakkelijk toegang tot een Wi-Fi-netwerk krijgen. • Raak Instellingen\Draadloos en netwerken\Wi-Fi-instellingen\Verbinding via WPS-knop. 70 6. 2 Browser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Met de browser kunt u surfen op internet. Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Toepassing in het startscherm aan en raakt u Browser aan. Naar een webpagina gaan Raak het URL-vak boven aan het scherm Browser aan, geef het adres van de aan. webpagina op en raak Startpagina instellen • Druk op de Menutoets in het browserscherm om het optiemenu weer te geven en raak Meer\Instellingen\Startpagina instellen aan. • Geef de URL op van de website die u wilt instellen als startpagina. • Raak ten slotte OK aan om te bevestigen. 6. 2. 1 Webpagina's weergeven Wanneer u een website opent, kunt u navigeren op webpagina's door uw vinger in een willekeurige richting over het scherm te vegen om de informatie te vinden die u wilt weergeven. In-/uitzoomen op een webpagina wordt geactiveerd wanneer u het scherm scrolt met De zoomknop uw vinger. Raak het plus- of min-teken aan de zijkant van de zoomknop aan om in of uit te zoomen. Als u snel wilt inzoomen op een gedeelte van een webpagina, dubbeltikt u op het gedeelte dat u wilt bekijken. Als u wilt teruggaan naar het normale zoomniveau, dubbeltikt u nogmaals. U kunt ook de huidige webpagina's samenknijpen. 71 Tekst op een webpagina vinden • Druk op de Menutoets in het scherm met de webpagina en raak Meer\Zoeken op pagina aan. [. . . ] 2)  et aansluiten van de telefoon op apparatuur die niet is geleverd of wordt H aanbevolen door TCT Mobile Limited. 3)  et aanpassen of repareren van de telefoon door personen die niet zijn H goedgekeurd door TCT Mobile Limited of hun dochterondernemingen of uw verkoper. 4)  lechte weersomstandigheden, onweer, brand, vochtigheid, het binnendringen van S vloeistoffen of voedsel, chemicaliën, het downloaden van bestanden, het crashen van de telefoon, piekspanning, corrosie, oxidatie. Uw telefoon wordt niet gerepareerd als de labels of serienummers (IMEI) zijn verwijderd of gewijzigd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALCATEL ONE TOUCH 995

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALCATEL ONE TOUCH 995 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag