Gebruiksaanwijzing ALCATEL ONE TOUCH X060

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALCATEL ONE TOUCH X060. Wij hopen dat dit ALCATEL ONE TOUCH X060 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALCATEL ONE TOUCH X060 te teleladen.


ALCATEL ONE TOUCH X060 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (161 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ALCATEL ONE TOUCH X060 (172 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALCATEL ONE TOUCH X060

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Inhoud Installatie Handleiding voor Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Hoofd Scherm Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Verbinding met Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 SMS functie (Tekst Bericht). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 FAQs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Installatie Handleiding voor MAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Veiligheid en gebruik Wij adviseren u dit hoofdstuk aandachtig door te lezen, voordat u het modem gaat gebruiken. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg kan zijn van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding. Veiligheid in het verkeer Maak geen gebruik van uw modem tijdens het autorijden Wanneer uw modem is ingeschakeld, zendt deze elektromagnetische golven uit, die de werking van elektronische systemen in het voertuig kunnen beïnvloeden, zoals het ABS-systeem of de airbags. Om deze problemen te voorkomen, dient u uw modem niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te plaatsen. Controleer bij uw autodealer of de autofabrikant dat het dashboard voldoende is afgeschermd tegen elektromagnetische straling. Gebruiksvoorwaarden 1. [. . . ] Klik dan op <OK> om te bevestigen; Noot: Alle informatie over deze code wordt verstrekt door uw service provider (behalve de PIN-code). Diagnose Statistiek Dit menu-item wordt gebruikt om diagnose informatie te geven, inclusief: Model Informatie: Modem Naam/ Firmware versie/IMEI/IMSI Operator Informatie: PIN-code status/Netwerk code/Netwerk selectie mode/ Netwerk mode/Signaal sterkte. Netwerk Status: CS netwerk registratie/PS netwerk registratie/PS netwerk attachment 11. Over U vindt informatie over de versie van de PC-suite in het <Over> menu. Help Wanneer de PC-suite software gestart is kunt u de gebruiksaanwijzing lezen voor de modem Garantie De garantie op uw modem dekt alle afwijkingen van de technische specificaties gedurende twaalf (12) maanden vanaf de datum die staat vermeld op uw originele aankoopnota, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald1. · Volgens deze garantievoorwaarden dient u onmiddellijk de verkoper op de hoogte te brengen van gebreken aan uw modem en de aankoopnota te overhandigen; · De verkoper of het onderhoudscentrum zal dan besluiten het modem afhankelijk van het defect te vervangen of te repareren; · Op gerepareerde of vervangen modems wordt EEN (1) maand garantie gegeven, tenzij in de wet anders is bepaald. · Deze garantie is niet van toepassing op schade of defecten aan het modem die het gevolg zijn van: 1) niet opvolgen van de aanwijzingen voor gebruik of installatie, 2) niet naleven van de technische en veiligheidseisen die van kracht zijn in het land waar de apparatuur wordt gebruikt, 3) onjuist onderhoud van energiebronnen en van de algehele elektrische installatie, 4) ongevallen of gevolgen van diefstal van het voertuig waarin het modem wordt vervoerd, vandalisme, blikseminslag, brand, vocht, het binnendringen van vloeistoffen en van slechte weersomstandigheden, 5) aansluiting op, of inbouw in, het modem van apparatuur niet geleverd of aanbevolen door de fabrikant, 6) servicewerkzaamheden, modificaties of reparaties die werden uitgevoerd door niet door de fabrikant, de verkoper of het erkende onderhoudscentrum, erkende personen, 7) gebruik van uw HSPA modem voor andere doeleinden dan waarvoor hij is ontworpen, 8) normale slijtage, 9) storingen met van buiten komende oorzaken (bijv. straling door andere apparatuur, spanningsschommelingen in het elektriciteitsnet), 10) gebrekkige verbindingen ten gevolge van slechte propagatie van het radiosignaal of van het ontbreken van radiodekking door grondstations. · Garantie op uw modem vervalt ook indien de merktekens of serienummers zijn verwijderd of gewijzigd. · Garantie op uw modem dekt ook verborgen gebreken (gebreken als gevolg van ontwerp of productie, enz. ). 1 · Op grond van de in uw land geldende wettelijke bepalingen kan de wettelijke garantietermijn langer of korter zijn · · Naast deze gedrukte beperkte garantie kan geen aanspraak worden gemaakt op enige andere uitdrukkelijke of impliciete mondelinge of schriftelijke garantie. De fabrikant is in geen geval aansprakelijk voor enige vervolg- of gevolgschade, waaronder onder meer doch niet uitsluitend kunnen worden verstaan winstderving en handelsschade voor zover deze schade wettelijk kan worden uitgesloten. In sommige landen en/of staten is het uitsluiten of beperken van gevolg- en vervolgschade niet toegestaan of is een beperking van de duur van stilzwijgende garanties niet toegestaan. Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn daarom mogelijk niet op uw situatie van toepassing. FAQs 1. A: De software ondersteunt Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Mac OS. V: Ik kan de driver niet installeren A: Op sommige PC's kan de installatie van de driver wat langer duren als gevolg van de PC configuratie. Wacht dus even en breek het installatieproces niet af, anders dient u alles te deïnstalleren en opnieuw te installeren. V: Wat moet ik doen als op het hoofd scherm van de PC-suite continu "Zoeken. . . "<"Initialiseren. . . "> wordt weergegeven?V: Wat moet ik doen als de SIM/USUM kaart niet meer wordt herkend wanneer de PC-suite software actief is?A: Verwijder het modem eerst, start dan opnieuw de PC-suite software en plug vervolgens het modem weer in. V: De SIM/USIM kaart kan op geen enkel netwerk geregistreerd worden A: Er kunnen verschillende oorzaken zijn: 1. V: Waarom krijg ik de melding "Geen verbindingsprofiel beschikbaar. Stel er een in en activeer deze bij Verbindingsprofiel. "? A: Voeg handmatig een verbindingsprofiel toe. [. . . ] Deze maximale waarden maken deel uit van een heel pakket eisen en bepalen hoeveel radiostraling voor het grote publiek toelaatbaar is. Deze maximale waarden worden vastgesteld door onafhankelijke deskundigen op basis van geregeld diepgaand wetenschappelijk onderzoek. Bij de opgegeven grenswaarden wordt een ruime veiligheidsmarge aangehouden, die ieders veiligheid moet waarborgen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand. De norm voor blootstelling aan de straling van modems wordt bepaald aan de hand van een meeteenheid die in het Engels "Specific Absorption Rate" (SAR) wordt genoemd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALCATEL ONE TOUCH X060

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALCATEL ONE TOUCH X060 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag