Gebruiksaanwijzing ALCATEL MANDARINA DUCK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ALCATEL MANDARINA DUCK. Wij hopen dat dit ALCATEL MANDARINA DUCK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ALCATEL MANDARINA DUCK te teleladen.


ALCATEL MANDARINA DUCK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4154 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ALCATEL MANDARINA DUCK (4134 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ALCATEL MANDARINA DUCK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MANDARINA_UM_NL_27-09-07 27/09/07 13:53 Page 1 MANDARINA_UM_NL_27-09-07 27/09/07 13:53 Page 2 MANDARINA_UM_NL_27-09-07 27/09/07 13:53 Page 1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T&A Mobile Phones dankt u voor het aanschaffen van deze mobiele telefoon. Krachtige muziek- en videospeler · Met afspeellijst, songteksten en equalizer · Video afspelen op volledig scherm · Beelden bekijken op 1, 8 inch TFT-scherm Onbeperkt video opnemen · Maak uw clips zo lang als u zelf wilt (1) USB-geheugen Gewoon een USB-stick Webcam De beste metgezel voor instant messaging via de PC. Bluetooth · Bluetooth 2. 0 · A2DP-profiel (Bluetooth stereo) (1) Afhankelijk van accutijd en beschikbaar geheugen. 1 MANDARINA_UM_NL_27-09-07 27/09/07 13:53 Page 2 Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adviezen voor veilig gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1. Uw telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1. 1 1. 2 1. 3 2. 1 2. 2 2. 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 Toetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Symbolen op het welkomstscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Symbolen op het buitenscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Het toestel in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Uw toestel aanzetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Uw toestel uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Uw voicemail beluisteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Gebeld worden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Mogelijkheden tijdens een gesprek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Conferentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Lijn omschakelen (ALS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2. Het toestel gebruiksklaar maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3. [. . . ] Met de "on line"-functie zien gebruikers wanneer hun vrienden on line zijn; ze kunnen dan bijna rechtstreeks met elkaar communiceren. 7. 6. 1 Inloggen U kunt Instant Messaging automatisch laten opstarten bij het aanzetten van uw toestel. U kunt het toestel ook automatisch laten inloggen met de gebruikersgegevens die u in het toestel hebt opgeslagen. (1) In een aantal uitvoeringen is deze functie mogelijk niet beschikbaar. 38 MANDARINA_UM_NL_27-09-07 27/09/07 13:54 Page 39 7. 6. 2 On line Met IM kan een gebruiker zien of andere gebruikers on line zijn of niet. Deze functie omvat een combinatie van informatie over de netwerkstatus (on line of niet) en speciale informatie over de status van een gebruiker (beschikbaar of bezet). Een belangrijke voorziening van IM voor de bescherming van de privacy is de mogelijkheid om op elk moment een gebruiker te blokkeren. Geblokkeerde gebruikers kunnen niet zien of u on line bent en u ook geen ongevraagde IM-berichten sturen (dit wordt SPIM genoemd: IM-spam). U kunt in een oogopslag zien of uw vrienden er zijn door gebruik te maken van de IM-contactpersonenlijst: dit is de lijst van contactpersonen waarmee u kunt chatten. U kunt uw lijst met IM-contactpersonen als volgt beheren: nieuwe contactpersoon toevoegen (met een mobiel nummer of de Messenger ID) of naar een contactpersoon zoeken. U kunt uw contactpersonen ook in groepen indelen om uw lijst met contactpersonen makkelijker te kunnen beheren. 7. 6. 3 Altijd aan Mobiele IM werkt net als op een gewone PC: u kunt ook nog IM-berichten ontvangen wanneer de IM-toepassing niet op het scherm staat. Aan het IMsymbool op de statusbalk kunt u zien of IM aan staat of niet. Aan het symbool kunt u het volgende zien: · of u on line en beschikbaar bent, · of u on line en bezig bent, · of er ongelezen IM-berichten zijn Wanneer u geen symbool ziet, bent u niet on line. 39 MANDARINA_UM_NL_27-09-07 27/09/07 13:54 Page 40 7. 6. 4 IM ontvangen en lezen Als u een nieuwe IM-melding ontvangt (een nieuwe IM, een informatiebericht enz. . . . ), · verschijnt er een IM-bericht in beeld met de tekst "U hebt een IMbericht ontvangen van . . . " , "U hebt een uitnodiging ontvangen van. . . " · hoort u een speciaal geluidssignaal voor IM (dit kunt u wijzigen of uitschakelen; zie hieronder bij de IM-parameters), · wordt op de statusbalk het IM-icoontje bijgewerkt, · komt op het welkomstscherm een regel te staan met het aantal gesprekken met diverse vrienden (ongeacht het aantal IM's) of het aantal informatieberichten. Kies deze regel en druk op om er vanuit het welkomstscherm naar toe te gaan. U kunt ook een privé chat-room openen en uw online contactpersonen uitnodigen om daar samen te chatten. 7. 6. 5 IM-parameters U kunt de IM serverinstellingen op dezelfde manier bijwerken als een WAP-profiel. 7. 7 Voicemail Alle ontvangen voicemailberichten beluisteren en het voicemailnummer wijzigen. 7. 8 7. 8. 1 Instellingen Tekst-bericht · Profielen kunnen rechtstreeks van de SIM-kaart worden gelezen. Antwoordpad (1) Antwoordpad tonen. Profiel-instell. Algemeen (1) Verschilt per provider. 40 MANDARINA_UM_NL_27-09-07 27/09/07 13:54 Page 41 Geheugenstatus · De hoeveelheid geheugen die in het toestel in gebruik is. Opslaglocatie · Instellen of berichten standaard in het toestelgeheugen of op de SIM-kaart moeten worden bewaard. · Voorkeur voor verbindingstype, GSM of GPRS enz. Voork. verbind. 7. 8. 2 Maken Verzending Ophalen Filter Profielen Multimedia-bericht · Bewerkingstype, afbeeldingsgrootte, berichtgrootte en handtekening instellen. voor geldigheidsduur, · Instellingen voor het eigen netwerk en andere netwerken. [. . . ] Aangezien accu's worden beschouwd als verbruiksmateriaal, wordt in de specificaties vermeld dat uw mobiele telefoon in de eerste zes maanden na aankoop optimaal dient te functioneren, en vervolgens nog gedurende een periode waarin hij circa 200 maal wordt opgeladen. 76 MANDARINA_UM_NL_27-09-07 27/09/07 13:55 Page 77 Uitgesloten van deze garantie zijn schade of gebreken aan uw toestel en/of een accessoire die het gevolg zijn van: 1) gebruik in strijd met de aanwijzingen voor gebruik of installatie, 2) het niet naleven van de technische en veiligheidseisen die van kracht zijn in het land waar de apparatuur wordt gebruikt, 3) onjuist onderhoud van energiebronnen en van de algehele elektrische installatie, 4) ongevallen of gevolgen van diefstal van het voertuig waarin het toestel wordt vervoerd, vandalisme, blikseminslag, brand, vocht, het binnendringen van vloeistoffen en van slechte weersomstandigheden, 5) aansluiting op, of inbouw in het toestel van niet door T&A Mobile Phones Limited of zijn dochterondernemingen geleverde of aanbevolen apparatuur, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming werd verleend, 6) servicewerkzaamheden, modificaties of reparaties die werden uitgevoerd door niet door T&A Mobile Phones Limited of zijn dochterondernemingen, de verkoper of het erkende onderhoudscentrum erkende personen, 7) gebruik van de mobiele telefoon en/of zijn accessoires voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn ontworpen, 8) normale slijtage, 9) storingen met van buiten komende oorzaken (bijv. straling door andere apparatuur, spanningsschommelingen in het elektriciteitsnet), 10) wijzigingen die aan de apparatuur worden aangebracht, ook wanneer deze verplicht zijn op grond van veranderingen in wet- en regelgeving en/of wijziging van netwerkparameters, 11) gebrekkige verbindingen ten gevolge van slechte propagatie van het radiosignaal of van het ontbreken van radiodekking door grondstations, 12) apparatuur waarvan merktekens of serienummers zijn verwijderd of gewijzigd en toestellen waarvan etiketten zijn verwijderd of beschadigd, zijn uitgesloten van deze garantie. In overeenstemming met de geldende wetgeving wordt voor uw toestel een garantie gegeven op verborgen gebreken (in ontwerp of fabricage enz. ). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ALCATEL MANDARINA DUCK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ALCATEL MANDARINA DUCK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag