Gebruiksaanwijzing AIPTEK POCKET DV 8800 NEO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AIPTEK POCKET DV 8800 NEO. Wij hopen dat dit AIPTEK POCKET DV 8800 NEO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AIPTEK POCKET DV 8800 NEO te teleladen.


AIPTEK POCKET DV 8800 NEO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (25594 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AIPTEK POCKET DV 8800 NEO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Um die Speicherkarte zu entnehmen, drücken Sie die Karte behutsam, woraufhin sie ein Stück herausspringt. Ist eine Speicherkarte eingelegt, verwendet die Kamera die Karte als Hauptspeichermedium. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 1 - 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera auszuschalten. 2 Drücken Sie die Modustaste und verwenden Sie die 4 Drücken Sie die OK-Taste oder die Rechtstaste der Drücken Sie die OK-Taste oder die Rechtstaste der Richtungstasten, um die Einstellung zu bestätigen. [. . . ] U kunt de belichting handmatig aanpassen voor een beter effect wanneer de beeldweergave te helder of te donker is. Een positieve waarde geeft aan dat het beeld helderder zal zijn dan normaal, terwijl een negatieve waarde het beeld donkerder maakt. Nadat de zelfontspanner is ingeschakeld, zal de camera tien seconden wachten voordat de ontspanknop wordt ingedrukt. Item Optie Aan Twee in één Uit Beschrijving Met deze instelling kunt u twee afzonderlijk opgenomen foto's combineren in één foto. Met deze instelling kunt u een foto maken met een donkere achtergrond. Wanneer de camera op een pc is aangesloten, opent de camera automatisch de camerastand (pc-camera). Wanneer de camera op een pc is aangesloten, opent de camera automatisch de schijfstand (verwisselbare schijf). Wanneer de camera op een pc is aangesloten, gaat de camera automatisch naar de printerstand. Om de camera aan te sluiten op een PictBridge-compatibele printer, gaat u als volgt te werk: 1) Schakel de camera in. 3) Open de klep van de aansluiting en sluit het ene uiteinde van de meegeleverde USB-kabel aan op de camera. U dient het stuurprogramma van de camera te installeren om zeker te zijn dat u de videoclips kunt afspelen op uw pc. Opmerking voor gebruikers van Windows 2000: Tijdens het installatieproces zal een bericht tweemaal of meer verschijnen met betrekking tot de digitale handtekening. Nadat de installatie van het stuurprogramma is voltooid, zal het programma u vragen de Windows Media Player Codecs te installeren. Als u niet zeker bent of er codes op uw computer zijn geïnstalleerd, klik dan op Ja en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Nadat de installatie van de codecs is voltooid, wordt u gevraagd Direct X 9. 0c of hoger te installeren als dit programma nog niet is geïnstalleerd. 0c of hoger zijn nodig om videoclips die met de camera zijn opgenomen, weer te geven. Nadat de installatie is voltooid, zult u mogelijk de computer opnieuw dienen op te starten zodat het stuurprogramma van kracht wordt. Schakel uw computer in en sluit vervolgens de bijgeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van uw computer. Als u een andere stand wilt instellen als standaard, raadpleeg dan het hoofdstuk "USB-modus" op pagina 29 voor meer informatie. Opmerking voor gebruikers van Windows 2000/XP/ME: Als u de camera wilt loskoppelen van uw computer, volg dan deze stappen: 1. Volg de instructies op het scherm om de camera veilig los te koppelen van uw computer. [. . . ] Bestanden verwijderen Om een bestand uit de lijst te verwijderen, markeert u het bestand en klikt u op het pictogram "X". Klik op de knop "Doel selecteren" om de locatie waar de geconverteerde bestanden zullen worden opgeslagen, te selecteren. Controleer in dat geval of uw apparaat is aangesloten en klik vervolgens op "Doel selecteren" en kies het apparaat. Instellingen Wanneer u op de knop "Instellingen" klikt, krijgt u toegang tot verschillende programma-instellingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AIPTEK POCKET DV 8800 NEO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AIPTEK POCKET DV 8800 NEO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag