Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZUS3340

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZUS3340. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ZUS3340 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZUS3340 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ZUS3340 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (17629 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ZUS3340

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit kan betekenen dat uw model over bepaalde accessoires niet beschikt. Gebruik voor de beste resultaten altijd originele Electrolux-accessoires. [. . . ] Het powermondstuk wordt alleen bij bepaalde modellen geleverd of is als accessoire verkrijgbaar. Het power- of turbomondstuk niet op dierenhuiden, kleden met lange franjes of kleden met een (pool)dikte van meer dan 15 mm gebruiken. Zorg ervoor dat u uw tapijt niet beschadigt door het mondstuk op één plaats te zetten terwijl de borstel ronddraait. Het mondstuk niet over het snoer laten gaan en de stofzuiger meteen na gebruik weer uitschakelen. VERVANGEN VAN DE STOFZAK/S-bag® De stofzak/s-bag® moet in ieder geval worden vervangenalshetindicatorvensterhelemaalroodis. hiermeesluitudes-bag®automatischaf , zodatergeenstofkanweglekken. 5 a Breng een nieuwe s-bag® aan door het karton tot aan heteindevandegroefopdeinsteekhouderteduwen. Vervang de s-bag® zelfs als deze niet vol is (deze kan verstopt geraakt zijn). Vervang de stofzak ook na het gebruik van een tapijtreiniger (in poedervorm). Gebruik alleen een originele stofzak, s-bag® Classic of s-bag® Clinic van Elektrolux. [. . . ] Alsuervoorzorgtdatditproductopde correctemanierwordtverwijderd, voorkomtumogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voormeerdetailsinverbandmethetrecyclenvandit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijkeinstanties, hetbedrijfofdedienstbelastmetde verwijderingvanhuishoudafvalofdewinkelwaaruhet producthebtgekocht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ZUS3340

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ZUS3340 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag