Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZUA3830P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZUA3830P. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ZUA3830P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZUA3830P te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ZUA3830P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12675 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ZUA3830P (13028 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ZUA3830P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Destofzuigerisvoorzienvaneen veiligheidsmechanisme welke voorkomt dat de deksel zondereens-bag®sluit. Nooit de stofzuiger gebruiken indien het elektrische snoer beschadigdis. alle servicebeurten en reparaties dienen door een erkend Electrolux Service Centre uitgevoerd te worden. [. . . ] alle servicebeurten en reparaties dienen door een erkend Electrolux Service Centre uitgevoerd te worden. VOORDAT U BEGINT 1a Zorg ervoor dat de draaghandgreep van de machine ingeklaptis. openvervolgensdevoorkanten controleerofdestofzak/s-bag®enhetmotorfilterzijn aangebracht. openvervolgensdeachterkantvande machine en controleer of het uitlaatfilter is aangebracht. Schuif de slang in de machine totdat deze in de vergrendelingen klikt (druk op de vergrendelingen om de slanglostemaken). Bevestig de verlengingsbuizen of de telescopische zuigbuis (alleen bepaalde modellen) aan de slanggreep en het mondstuk voor harde vloeren door deze op elkaar te drukken en te draaien (draai en trek om de delenuitelkaartehalen). 11b U kunt de stofzuiger ook dragen met de handgreep onderaandevoorkantvandemachine. Breng de insteekhouder met de s-bag® opnieuw aan en sluitvervolgensdeklep. Plaats uw duimen op de achterrand van de klep en open deze vervolgens door de handgreep naar achterenennaarboventetrekkenmetuwwijsvinger/middelvinger. In voorkomende gevallen dient de stekker uit het stopcontact genomen te worden en dient de stofzuiger gedurende 20 à30minutenaftekoelen. Verwijderdeverstoppingen/of vervang de filters en de s-bag® en stel de stofzuiger weer in werking. Weesechter voorzichtig voor het geval de blokkering veroorzaakt wordt door glas of scherpe voorwerpen welke in de slangvast zijngeraakt. Grotere voorwerpen kunt u bereiken door de verbindingsslangteverwijderen(drukopdekleine vergrendelingenaanbeidekantenentrektegelijkertijd deverbindingsbuisnaarbuitenenrechtop). Electroluxwijstalleverantwoordelijkheidafvooreventuele schade die voortkomt uit het niet-geëigend gebruik van het apparaatofuitondeskundiggebruikvanhetapparaat. [. . . ] Weesechter voorzichtig voor het geval de blokkering veroorzaakt wordt door glas of scherpe voorwerpen welke in de slangvast zijngeraakt. Grotere voorwerpen kunt u bereiken door de verbindingsslangteverwijderen(drukopdekleine vergrendelingenaanbeidekantenentrektegelijkertijd deverbindingsbuisnaarbuitenenrechtop). Electroluxwijstalleverantwoordelijkheidafvooreventuele schade die voortkomt uit het niet-geëigend gebruik van het apparaatofuitondeskundiggebruikvanhetapparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ZUA3830P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ZUA3830P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag