Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZT 3520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZT 3520. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ZT 3520 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZT 3520 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ZT 3520 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4484 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ZT 3520

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid of geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden. [. . . ] Zet het stofreservoir weer in elkaar door het centrale filter terug te plaatsen in de afvalbak en de klemmen voor en achter weer te sluiten. Bekijk op de afbeelding waar het motorbeschermingsfilter zich bevindt. Til het bovenste plastic deksel op en trek het filter van zijn plaats. Spoel het filter onder koud water af en laat hem minstens 24 uur drogen voordat u het filter terugplaatst in de stofzuiger. Bekijk op de afbeelding waar de grendel van het deksel van het hepa-filter zich bevindt. Druk het deksel van het filter naar beneden, ontgrendel het en verwijder het van de stofzuiger. Draai het filter in een diagonale hoek en verwijder hem van de stofzuiger. Tik de hepa-filter met de voorkant naar beneden op een plat oppervlak waarop een vel papier ligt. Indien nodig kan het hepa-filter onder de kraan met koud water worden gewassen. Laat het hepa-filter 24 uur aan de lucht drogen om ervoor te zorgen dat deze voor gebruik helemaal droog is. Plaats het hepa-filter terug door deze in een licht diagonale hoek in de stofzuiger te plaatsen. Plaats het deksel van het hepa-filter terug door eerst de onderste twee lipjes te plaatsen en vervolgens het filterdeksel naar beneden te duwen tot het op zijn plaats klikt. [. . . ] Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ZT 3520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ZT 3520 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag