Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZS205

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZS205. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ZS205 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZS205 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ZS205 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4638 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ZS205

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] oe · Tre k e e rs t de s t k k e r uit h e t s t e opcont act v oordat u de s t z uige r gaat re inige n of of onde rh oude n. Rol e t s noe r uit door de bov ns t h e e paraf o de bl ue io (1 us oq b). [. . . ] Elct ux e i v t v ingois t j k a ov e rol as aa ah a, ot at aih e ut une e t l t e n e päas ianm uk ais e s t ait e a Elct ux µ µ e rol k äyt t t l t e s e e n t h dyis t m uut s is t µ ös ä ai ait e e ä ok a. Elk t ls üpürge ye s u girm e s i durum unda e rik i M ot orun, ye t il Elct ux s e rv m e rk e z i k i bir e rol is t arafndan de it m e s i ge re k ir. E rol Spol ocnos Elct ux ne ne s ie z odpov dnos e rol e z a ziadne s k ody s pôs obe né ne s práv nym pouzív aním albo ne opráv ným e ne z as ah ov aním do s pot bica. Elk t e rom os s ággal apcs ol os k at biz t ons ági e lírás ok Ne m oje k oris t i t t it urbo produze t na ak k oznat m at rij im a, t pis im a s dugim im e al e re s am a il m e k anom m at rij u i na e al de bl v e od 1 m m . E rol F a Elct ux nie ponos i adne j irm e rol odpow ie dz ial noci z a us z k odz e nia pow s t e al w w ynik u nie praw idl e go uyt ow ania ow k urz dz e nia l nie odpow ie dnie go ub obch odz e nia s i z nim . It Ak o j u us is av us l v e ac a oda Bit e pot bno z am ij nit m ot u re e i or ovas t nom Elct uxov le e rol om s e rv u. Garancij ne e rol is e a vl kj ucuj s k ode , k i j pov roce na na m ot u e e z orj z aradi v t s opa v ode vs e s al . Ov e rol u s v e m Elct ux us is av oj e rol acu m ol o v , pos j t e im as e it nas e w e b m j s t na adre s i w w w . Ace s tapar nu e s t conce putpe nt u a f at e r i f os itde ct e pe r oane (incl ivcopii) cu ol r s us capacit f ice , s e nz or e i m e nt e r dus e , i iz ial al e s au car nu au e xpe r n s au cunot e ie ine lgat de ace s t dac nu s unts upr e gh e at e e a, av e s au dac dac nu au f tins t uit cu pr ir l os re iv e a ut iz ar a ace s t de ct e pe r oane il e uia r s r s pons abil cu s igur e e ana l . Ärge k as ut age t urboot ak ut s l oom anah as t pik k ade narm as t v , e õi e nam k ui 1 m m pak s us e k arv at e ga 5 kt v aipade puh ul . [. . . ] Täm än e iv e t t e n as ianm uk ais e n h äv t is e n uot e it äm v arm is t is e l aut t am l a e aan e s t ään s e n äm m ah dol e t ym päris t l is öön j t rv yt e n ae e e k oh dis t at h ait av ut s e t j a v uv t aik uk , oit oi aih e ut m uus s a t ua apauk s e s s a t än äm t t e n e päas ianm uk ais e s t uot e a j e k äs it e l t Tark e m pia t t a t än ät t ys ä. Z abe z pe ct , e ze t nt v e o ýrobok bude z lv ik idov aný s práv nym pos t upom , aby s t pre dis l e i ne gat nym v yv ív pl om na ziv né ot pros t die a uds k é z drav , co by bol re ie o s pôs obe né ne s práv nym pos t upom pri j h o lv e ik idácii. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ZS205

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ZS205 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag