Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZB4128

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZB4128. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ZB4128 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZB4128 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ZB4128 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1257 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ZB4128

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] €Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die mit ihm verbundenen Gefahren verstanden haben. [. . . ] Alle onderhoudsen reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum van Electrolux. €Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. € Haal de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat te reiningen of er onderhoud aan uit te voeren. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. Plastic zakken moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden om verstikking te voorkomen. [. . . ] El uso de las aspiradora en las circunstancias anteriores puede provocar graves daños en el producto. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ZB4128

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ZB4128 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag