Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZB408

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZB408. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ZB408 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZB408 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ZB408 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1438 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ZB408 (1471 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ZB408

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] August 2000 10:41 10 H J K L 4 ZB260. book Seite 5 Donnerstag, 10. August 2000 10:41 10 d geehrte d Sehr geehrter Kundin, sehr Kunde, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise auf den ersten Seiten dieser Gebrauchsanweisung!Bewahren Sie bitte die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. [. . . ] · Do not expose the vacuum cleaner to direct sunlight or any source of heat. · For maintenance and repair please contact your local dealer or authorised service personnel. · Only use the appropriate original charging devices for this model. 3 3 The appliance can equally well be stored standing on a table, the floor or any other horizontal surface. B) The charger (8) may only be connected to a power source of 230V, 50Hz. 0 Insert the vacuum cleaner into the wall mounting (8) and check that the jack plug (9) on the wall mounting fits correctly into the charge socket (7) on the vacuum cleaner. Wet vacuuming (Fig. 0 When in use always hold the vacuum cleaner with the suction opening downwards. 3 The charge control display (5) will come on and charging will begin. Always leave your vacuum cleaner in the wall mounting when not in use in order to guarantee optimal suction power. To return to full suction capacity once a battery has been completely discharged requires a charging period of 18 hours. If a fully charged battery works for less than 9 minutes it might be the result of a build up of resistance to charging which occurs if the vacuum cleaner is always used only for short periods. If this happens you should charge the battery fully and use the vacuum cleaner until the battery is empty. Information: The battery should not be charged in room temperatures below 0 °C or above 40 °C. spécialisé local ou au service aprèsvente autorisé. N'essayez jamais d'effectuer vous-même des réparations sur votre aspirateur. Le suceur pour liquides peut être conservé dans le support mural (Fig. B) Le chargeur (8) peut uniquement être raccordé à une source de courant de 230V, 50Hz. 0 Insérer l'aspirateur dans le support mural (8) en veillant à ce que la fiche de verrouillage (9) du support mural s'insère correctement dans la prise de charge de l'aspirateur (7). Utilisation de l'aspirateur (Fig. C, D) 0 Sortez votre aspirateur du support mural en le poussant droit vers le haut. Aspiration à sec 0 Pour mettre l'appareil en service, poussez l'interrupteur Marche/Arrêt (6) vers l'avant. Pour mettre l'appareil hors service, poussez l'interrupteur Marche/Arrêt vers l'arrière (Fig. C). 3 L'indication de contrôle de la charge (5) s'allume et la charge commence. Elle est également allumée lorsque l'accu est déjà complètement chargé. Laissez toujours l'aspirateur dans son support mural lorsque vous ne vous en servez pas, afin de garantir des performances d'aspiration optimales. Une mise en charge d'une durée de 18 heures est nécessaire pour rétablir la pleine capacité d'aspiration d'un accu complètement déchargé. [. . . ] B) Het oplaadapparaat (8) mag alleen aan 230 V, 50 Hz worden aangesloten. 0 De stofzuiger in de wandhouder (8) hangen en er daarbij op letten dat de staafstekker (9) op de wandhouder goed in de oplaadcontactdoos (7) van de stofzuiger past. Nat zuigen (afb. 0 Houd de stofzuiger tijdens het gebruik altijd met de zuigopening naar beneden. 3 Het oplaadcontrolelampje (5) brandt en het opladen begint. Als u de stofzuiger niet gebruikt, laat hem dan altijd in de wandhouder hangen om een optimaal zuigvermogen te garanderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ZB408

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ZB408 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag