Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZB2812

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZB2812. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ZB2812 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZB2812 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ZB2812 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8384 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ZB2812 (10911 ko)
   AEG-ELECTROLUX ZB2812 (10911 ko)
   AEG-ELECTROLUX ZB2812 (2057 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ZB2812

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Stofreservoir Stofzuigklep Indicatorlampje Kleine borstel Mondstuk voor kieren Ontgrendelknop voor rolborstel 17. De Ergorapido mag alleen door volwassenen worden gebruikt en is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. [. . . ] ­ omhoog = volle zuigkracht ­ omlaag = verminderde zuigkracht voor langdurig gebruik Gebruik het spleetmondstuk om moeilijk bereikbare plaatsen te stofzuigen en het borsteltje om af te stoffen. Zet de handeenheid aan en uit door eenmaal op de startknop te drukken. Voor een goede zuigkracht moeten de filters en het stofreservoir regelmatig worden gereinigd. Stofzuig het stofreservoir en filter door de slanggreep van een andere stofzuiger tegen de opening onder de stofzuigklep te plaatsen. Plaats de filters terug en duw het stofreservoir weer op zijn plaats totdat het vastklikt. Het fijne filter snel reinigen (bij voorkeur iedere derde keer dat u het reinigt) 30. Als de zuigkracht van de Ergorapido lijkt af te nemen, moet u het fijne filter reinigen. ontgrendel het stofreservoir door de ontgrendelknop (29a) in te drukken. Trek 5 à 6 keer aan de veer (30a) om de filters stofvrij te maken. De veer moet iedere keer weer helemaal terugspringen voordat u er opnieuw aan trekt. Het stofreservoir en de filters grondig reinigen (bij voorkeur iedere vijfde keer dat u ze reinigt) Druk op de ontgrendelknoppen, zoals wordt aangegeven op de afbeelding (31). U kunt het stofreservoir, het voorfilter en het fijne filter uitschudden of uitwassen met lauw water (32b). [. . . ] Wij verklaren hierbij dat deze oplaadbare stofzuiger, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, voldoet aan de bepalingen in de EMC-richtlijn 89/336/EEG, de Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) met wijziging 90/683/EEG en de CE-markeringsrichtlijn 93/68/EEG. Alle conformiteitstests zijn uitgevoerd door een onafhankelijke testinstelling van een derde partij. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ZB2812

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ZB2812 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag