Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZB2805

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZB2805. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ZB2805 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZB2805 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ZB2805 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14050 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ZB2805 (4138 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ZB2805

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Alle servicebeurten en reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkend Electrolux Service Centre. Controleer of het gebruikte voltage overeenkomt met dat op het typeplaatje. Gebruik alleen de originele oplaadadapter die voor dit model is bedoeld. [. . . ] Gebruik de stofzuiger nooit voor de volgende zaken: Fijn stof van bijvoorbeeld gips, beton, bloem of as. De batterij mag nooit uit elkaar worden gehaald, worden kortgesloten, in contact komen met een metalen oppervlak of worden blootgesteld aan grote hitte. Het gebruik van de stofzuiger in de bovengenoemde situaties kan schade aan het apparaat veroorzaken. Bevestig de greep door deze voorzichtig in het hoofdonderdeel te schuiven Zorg ervoor dat de kabel niet klem komt te zitten. Plaats het oplaadstation in de buurt van een stopcontact (ver verwijderd van hittebronnen en natte ruimten). Steek de adapter in het stopcontact en sluit deze aan op het oplaadstation. U kunt een overblijvend stukje snoer oprollen in het lege vak aan de onderkant van het oplaadstation (21a). Zorg er altijd voor dat de Ergorapido uitgeschakeld is als deze in het oplaadstation wordt geplaatst. Het indicatorlampje (24a) gaat branden om aan te geven dat de Ergorapido wordt opgeladen. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn voordat u ze terugplaatst. Als de rolborstel verstopt raakt of vastloopt, gaat het indicatorlampje (33a) op het vloermondstuk uit. Plaats de rolborstel terug en zorg ervoor dat de borstel goed op de geleiderails wordt geplaatst en vrij kan ronddraaien. 33c Soms raken voorwerpen verstrikt in de blaasbalgen, waardoor de zuigkracht afneemt. Verwijder de blaasbalgen door de vergrendeling los te maken en de blaasbalgen uit de houder te trekken. Plaats de blaasbalgen terug in de houder en zet de vergrendeling weer vast. Verwijder de wieltjes door ze voorzichtig los te maken met een schroevendraaier die u in de wielspleet plaatst. Verwijder draadjes of andere voorwerpen die in de wielassen verstrikt kunnen zijn geraakt. Als u een Ergorapido wilt weggooien, dient u eerst de batterijen te verwijderen. [. . . ] Als u een Ergorapido wilt weggooien, dient u eerst de batterijen te verwijderen. NB: de Ergorapido mag niet in het oplaadstation staan wanneer u de batterijen verwijdert. Als uw Ergorapido niet goed of helemaal niet meer werkt, brengt u de stofzuiger naar een erkend Electrolux Service Centre. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ZB2805

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ZB2805 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag