Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZB 2801

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZB 2801. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ZB 2801 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZB 2801 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ZB 2801 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13056 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ZB 2801

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Evite que se rayen las áreas delicadas; para ello, compruebe que las ruedas de las boquillas y el cepillo de rodillo están limpios . Para volver a montar las ruedas, apriételas en las guías . [. . . ] Als de rolborstel verstopt raakt of vastloopt, wordt de stroomtoevoer naar de motor geblokkeerd door een beveiligingscircuit . De borstelkap komt nu zachtjes los zodat u de rolborstel kunt verwijderen . Haal haartjes, draadjes en pluisjes voorzichtig weg met een scherp voorwerp . Plaats de rolborstel terug en controleer of deze goed in de geleiderails zit en vrij kan ronddraaien . Als u de wieltjes wilt schoonmaken, verwijdert u deze voorzichtig met behulp van een kleine schroevendraaier . Soms raken voorwerpen verstrikt in de blaasbalg, waardoor de zuigkracht afneemt . Draai de elf schroeven los (onder de ontgrendelknop zitten twee schroeven verborgen) . Gebruikte batterijen moeten worden ingeleverd bij speciaal daarvoor bestemde afgiftepunten . De UniRapido mag alleen door volwassenen worden gebruikt en is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik . Alle servicebeurten en reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkend Electrolux Service Centre . Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid bij of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid . Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden . [. . . ] Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld . Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ZB 2801

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ZB 2801 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag