Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZB 230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZB 230. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ZB 230 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ZB 230 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ZB 230 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (403 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ZB 230 (428 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ZB 230

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Stel de stofzuiger niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen. · Wend u voor onderhoud en reparatie tot uw vakhandelaar of tot onze service-afdeling. · Gebruik alleen een bij dit model passend origineel oplaadapparaat. 0 0 0 Opladen (afb. B) Het oplaadapparaat (8) mag alleen aan 230 V, 50 Hz worden aangesloten. [. . . ] Sæt derpå vægholderen op på væggen og skru skruerne i. 1 Sikkerhedshenvisninger · Undgå at støvsuge våde overflader. · Støvsugeren må ikke anvendes på overflader, der lige er behandlet med brændbare opløsningsmidler - vent til overfladen er helt tør. · Støvsugeren må ikke anvendes til at suge gløder som f. eks. · Støvsugeren må aldrig anvendes til at suge brændbart materiale op. · Smør ikke motoren med olie eller andre smøremidler. · Støvsugeren må ikke placeres i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. · Kontakt forhandleren eller en autoriseret servicemedarbejder ved service og reparation. Forsøg ikke at udføre reparationer på støvsugeren selv. · Anvend udelukkende de tilhørende opladningsenheder til denne model. 0 0 0 Oplad (fig. B) Opladningsenheden (8) skal tilsluttes til en strømkilde med 230V, 50Hz. 0 Sæt støvsugeren i vægholderen (7) og kontroller, at opladningsstikket (9) på vægholderen sidder rigtigt i opladningsstikkontakten (6) på støvsugeren. 3 Opladningsindikatoren (5) lyser og opladningen begynder. Når støvsugeren ikke er i brug skal den sidde i vægholderen, for at sikre optimal sugeeffekt. 22 k For at genetablere den fulde sugeeffekt ved helt afladet batteri er det nødvendigt at oplade i 18 timer. Hvis et fuldt opladet batteri rækker til mindre end 8 minutter, kan det skyldes, at der opbygges en modstand mod opladningen, hvis støvsugeren kun anvendes i kort tid. Hvis det er tilfældet, skal batteriet oplades helt og støvsugeren bruges, indtil batteriet er tomt. Henvisning: Opladning må ikke foretages ved en stuetemperatur på under 0°C eller over 40°C. Vær opmærksom på, at støvfilteret er helt tørt, inden det isættes igen. Husk at sætte støvfilteret tilbage igen efter rengøring, inden støvsugeren tages i brug igen. Støvfiltre kan fås som reservedele. 2 Bortskaffelse (fig. F og G) Støvsugeren er udstyret med et opladeligt NiCd-batteri. Støvsugeren kan oplades mange gange og har en lang levetid med en gentagen fuld sugeeffekt. [. . . ] Släng inte det borttagna batteriet i soptunnan, utan lämna in det till en verkstad eller till en offentlig batteriinsamlingsstation. Använda handdammsugaren (Figur C) 0 Lyft upp handdammsugaren ur väggfästet. 0 För att starta handdammsugaren, skjuter du strömbrytaren (4) framåt. För att stänga av handdammsugaren, skjuter du strömbrytaren bakåt 0 0 0 Använda munstycket 0 Dra ut munstycket (10) och fäll upp (D). 0 När du har dammsugit klart, skjuter du tillbaka munstycket igen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ZB 230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ZB 230 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag