Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z9124

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z9124. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX Z9124 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z9124 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX Z9124 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10212 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX Z9124

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 13 Indicator ventilatorsnelheid ­ geeft de huidige ventilatorsnelheid aan. 14 Modusindicator (Quiet/Auto*) 15 Geursensor* 16 Geurindicator* 17 Sensor voor afstandsbediening* Afstandsbediening* 18 Aan/uit-knop 19 Knop voor stille modus 20 Knop voor automatische modus 21 Snelheidsregelaar 22 Turbo-knop Plaatsing van de luchtzuiveraar · Plaats het apparaat minimaal 0, 5 meter van de muur of andere objecten (bijvoorbeeld gordijnen). Klanteninformatie Electrolux wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor schade die ontstaat als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat of onbevoegde aanpassingen van het apparaat. [. . . ] QUITE MODE ­ hiermee stelt u de laagste en stilste ventilatorstand in en wordt het display gedimd. Deze modus wordt aanbevolen voor gebruik tijdens de nacht, zodat u ongestoord kunt slapen. Automatische bediening* De eerste vier minuten nadat het apparaat is ingeschakeld, knippert de geurindicator terwijl de luchtkwaliteit wordt gemeten. Als het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, staat het in de automatische modus. De geursensor bepaalt automatisch de mate van verontreiniging van de lucht, en de ventilatorsnelheid wordt aangepast. Als het apparaat is ingesteld op Automatisch, wordt de ventilatorsnelheid door de geursensor aangepast aan het niveau van luchtverontreiniging (afbeelding 6 en 7). De geursensor reageert op een plotselinge toename van sigarettenrook en huisdiergeuren, bepaalde verontreinigende stoffen en andere luchtvervuilers, zoals insecticiden, parfums, alcohol, oplosmiddelen en spuitbusgassen. Open het batterijklepje en plaats de twee AAbatterijen (zie afbeelding 8). Leg de afstandsbediening niet in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron. Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van zes meter van de luchtzuiveraar en richt de afstandsbediening op het apparaat. Het HEPA-filter moet doorgaans elk half jaar worden uitgewassen, maar maximaal zes keer. U kunt het filter dus drie jaar gebruiken voordat u het moet vervangen. De filterindicator geeft aan wanneer het HEPA-filter moet worden vervangen of gereinigd. Hoe vaak u het filter moet vervangen of reinigen, hangt af van het aantal uren dat de luchtzuiveraar is gebruikt, de kwaliteit van de lucht en de plaatsing van het apparaat. Voor de beste prestaties moet u het koolstof voorfilter elke drie maanden vervangen. Zet het apparaat uit en verwijder het voorpaneel door voorzichtig aan de onderzijde van het paneel te trekken (afbeelding 1). Trek het koolstof voorfilter en het HEPA-filter uit het apparaat door aan de lipjes aan de filters te trekken (afbeelding 2). Was het HEPA-filter volgens de afbeelding aan beide zijden, alleen met schoon water, en laat het filter 24 uur drogen (afbeelding 9) of vervang het HEPA-filter. [. . . ] Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Als u ervoor zorgt dat u dit product op de juiste wijze weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX Z9124

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX Z9124 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag