Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z8230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z8230. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX Z8230 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z8230 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX Z8230 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3460 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX Z8230 (3188 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX Z8230

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u een stofzuiger met afstandsbediening heeft, controleer dan of het contact volledig ingedrukt is. 13 De Electrolux Twinclean heeft een automatisch oprolmechanismevoorhetsnoer(autoreverse). Trek het snoer uit de stofzuiger en steek de stekker in het stopcontact. 14 Zet de stofzuiger aan en uit door op de knop bovenop de stopzuiger te drukken. [. . . ] 16 Stel de zuigkracht in door op de Max-Min-knop van de stofzuiger te drukken of door op de Max- of Minknop van de afstandsbediening te drukken. Het licht van de zuigkracht wordt donkerblauw bij maximum zuigkracht en lichtblauw bij minimum zuigkracht. GemotoriseerdeMaxIn-mondstukken(5)stellenzelf vast op welk soort oppervlak er wordt gestofzuigd. Het mondstuk met pedaal moet ingesteld worden op het oppervlaktetype dat wordt gestofzuigd: Positie 1 voor tapijten(17)enpositie2voorhardevloeren(18). De Max In-, Max In Turbo- en gemotoriseerde Max Inmondstukken zijn ideaal voor harde vloeren en tapijten. Het gemotoriseerde Max In-mondstuk krijgt stroom via de buis en de slang, en er zijn geen extra elektrische verbindingen nodig. Opmerking: Gebruik de Max In Turbo- of gemotoriseerde Max In-mondstukken niet op dierehuiden, tapijten met lange franjes of met een pooldikte van meer dan 15 mm. Laat het mondstuk niet op dezelfde plaats staan wanneer de borstel ronddraait, want anders kan het tapijt beschadigd worden. Ga met het mondstuk niet over elektrische snoeren en schakel de stofzuiger na gebruik onmiddellijk uit. Het stofreservoir van de Electrolux Twinclean moet leeggemaakt worden wanneer het tot aan de Maxaanduiding gevuld is. 38 Til de klep tussen de filterkokers omhoog en verwijder datgene wat vastzit. Kijk ook of er zich geen vreemde voorwerpen op de bodem van de filterkokers bevinden. 39 Breng de klep opnieuw onder de vergrendelingen aan en sluit ze door ze naar beneden te drukken. Plaats de filterhouder terug op zijn plaats en sluit de klep van de stofzuiger. 40 Het Max In-mondstuk en het mondstuk voor tapijten/ harde vloeren moeten regelmatig gereinigd worden om het verlies van zuigkracht te voorkomen. (Alleen bepaalde modellen) Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de stofzuiger reinigt. 43 Om de klep van de borstelrol te verwijderen, moet u de buitenste vergrendeling naar buiten en de middenklep naar links duwen. 49 Verwijder de klep aan de zijkant van de ronde ruimte door het recht los te trekken. Als u water gebruikt, zorg er dan voor dat de cassette droog is voor u ze terugplaatst. Stofzuiger doet het niet Alsdithetgevalis, maakt u de Twinclean leeg en reinigt u de Twinclean en het filter voordat u ze terugplaatst in de stofzuiger. [. . . ] Stofzuiger doet het niet Alsdithetgevalis, maakt u de Twinclean leeg en reinigt u de Twinclean en het filter voordat u ze terugplaatst in de stofzuiger. Er is water in de stofzuiger gekomen Het is noodzakelijk om de motor door een erkend Schade aan de motor door binnendringend water valt niet onder de garantie. Electrolux wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die voortkomt uit het niet-geëigend gebruik van het apparaat of uit ondeskundig gebruik van het apparaat. Als U suggesties voor de stofzuiger heeft of voor het instructieboekje, neem dan a. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX Z8230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX Z8230 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag