Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z7520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z7520. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX Z7520 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z7520 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX Z7520 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1141 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX Z7520 (1820 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX Z7520

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikdemondstukkenalsvolgt: Tapijt: Gebruik het mondstuk voor tapijt/harde vloeren met de greep in positie (20). Hardevloeren: Gebruik het mondstuk voor tapijt/harde vloeren met de greep in positie (21). Houtenvloeren:Gebruik het mondstuk voor parket (alleen bepaalde modellen, ). ) 22 Sluit het mondstuk aan op de buis (alleen voor bepaalde modellen). [. . . ] ) 22 Sluit het mondstuk aan op de buis (alleen voor bepaalde modellen). 2 Het powermondstuk wordt geactiveerd door de stofzuiger aan te zetten. hetgebruikvanhetturbomondstuk(alleenbepaalde modellen) 2 Bevestig het mondstuk aan de zuigbuis. 27 Stel de zuigkracht bij door het openen of sluiten van de luchtopening. Het power- of turbomondstuk niet op dierenhuiden, kleden met lange franjes of kleden met een (pool)dikte van meer dan 15 mm gebruiken. Zorg ervoor dat u uw tapijt niet beschadigt door het mondstuk op één plaats te zetten terwijl de borstel ronddraait. Het mondstuk niet over het snoer laten gaan en de stofzuiger meteen na gebruik weer uitschakelen. Vervang de s-bagTM ook als deze niet vol is (de stofzak is wellicht verstopt). Vervang de stofzak ook als u reinigingsmiddel voor vloerbedekking hebt gebruikt. Gebruik alleen originele Electroluxstofzakken zoals de s-bagTM Classic, s-bagTM Clinic of s-bagTM Anti-odour. Het is noodzakelijk om de motor door een erkend Electrolux Service Centre te laten vervangen. Schade aan de motor door binnendringend water valt niet onder de garantie. De stofzuiger stopt automatisch als het mondstuk, de zuigbuis, de slang, de filters of de s-bagTM verstopt raken. In voorkomende gevallen dient de stekker uit het stopcontact genomen te worden en dient de stofzuiger gedurende 20 à 0 minuten af te koelen. Verwijder de verstopping en/of vervang de filters en de s-bagTM en stel de stofzuiger weer in werking. Electrolux wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die voortkomt uit het niet-geëigend gebruik van het apparaat of uit ondeskundig gebruik van het apparaat. Als U suggesties voor de stofzuiger heeft of voor het instructieboekje, neem dan a. 11 Controleer of er een s-bag -stofzak en de motorfilter in de stofzuiger zijn geplaatst. 28 De stofzak/s-bagTM moet worden vervangen als het indicatorvenster helemaal rood is. De stofzak wordt automatisch gesloten en er kan geen stof meer ontsnappen. [. . . ] 28 De stofzak/s-bagTM moet worden vervangen als het indicatorvenster helemaal rood is. De stofzak wordt automatisch gesloten en er kan geen stof meer ontsnappen. 1 Plaats een nieuwe s-bagTM door de kartonnen houder recht naar beneden te duwen. 0 Gebruik een schoonmaakstrip of een soortgelijk materiaal voor het reinigen van de buizen en de slang. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX Z7520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX Z7520 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag