Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z6. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX Z6 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z6 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX Z6 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (241 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX Z6

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Controleer voor het gebruik altijd of de benodigde filters op de juiste wijze zijn ingezet. · Rijd niet met de stofzuiger of de zuigborstel over het snoer. De isolatie zou hierdoor beschadigd kunnen worden. 17 l · Deze stofzuiger mag alleen in het huishouden worden gebruikt. · Richt de reinigingsstraal niet op elektrische aansluitingen, apparaten of onbeschermde houten oppervlakken. [. . . ] · Gebruik de stofzuiger nooit in ruimtes waarin brandgevaarlijke stoffen aanwezig zijn of waarin zich gas heeft gevormd. · De stofzuiger is niet geschikt voor het opzuigen van voor de gezondheid schadelijke, bijtende of oplosmiddel bevattende stoffen. · Schakel de stofzuiger na het gebruik altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact. · Vóór onderhoud of reiniging altijd de stekker uit het stopcontact trekken. · De stofzuiger niet blootstellen aan weersinvloeden, vocht of hitte. · Als het aansluitsnoer defect is, moet het door Electrolux Service worden vervangen. · Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. · Wend u daarom in geval van storing altijd tot uw vakhandelaar of Electrolux Service. schade die ontstaat door gebruik van de stofzuiger voor verkeerde doeleinden of foutieve bediening. Droog zuigen 1 0 0 0 0 0 0 Belangrijk: Als u eerst nat hebt gezogen moet de stofzuiger absoluut droog zijn; ook slang en buizen eventueel eerst afdrogen. Stofzak (24) in de geleider zetten en zo ver mogelijk naar binnen schuiven (B). Alleen handwarm water gebruiken, omdat hogere temperaturen de stofzuiger en tapijt en bekleding kunnen beschadigen. 0 Gevulde schoonwatertank (2) weer inzetten. 19 l 0 Het uiteinde van de slang met de slangaansluiting (6) verbinden (E). 0 Steek de handgreep (21) in de zuigbuis (20) en zet beide delen vast. 0 De accessoires worden op het uiteinde van de zuigbuis (20) gestoken: · tapijt-sproei-extractiemond (13) voor nat reinigen van kleden en vloerbedekking, · bekleding-sproei-extractiemond (14) voor nat reinigen van bekleding. Daardoor wordt de pomp ingeschakeld en reinigingsmiddel naar de mond getransporteerd. 0 Met de elektronische zuigkrachtregelaar (3) kunt u de gewenste zuigkracht traploos instellen (I). 0 Om het reinigingsmiddel op het tapijt te sproeien, drukt u op de sproeidoseertoets op de handgreep (27). Schoonwatertank losnemen en de tankaansluitopening (verbinding schoonwatertank - ommanteling) met de kierenzuigmond grondig schoonzuigen, om evt. · het zuigvermogen minder wordt: - Slang, accessoires zijn vuil of verstopt. - Bij het nat zuigen wordt het zuigen automatisch gestopt als de tank vol is en het motorgeluid wordt luider. Schakel het apparaat uit en leeg de tank. Achterste microfilter (18) vervangen 0 Schoonwatertank (2) losnemen (N). [. . . ] 0 Filterdeksel en schoonwatertank weer opzetten. 3 Belangrijke tips · Om een optimaal resultaat te bereiken kunt u het nat reinigen met schoon water herhalen. · Om de gereinigde oppervlakken sneller te laten drogen, kunt u door nogmaals zuigen ­ zonder indrukken van de sproeidoseertoets (27) ­ achtergebleven vocht zo veel mogelijk verwijderen. · Om de sproeikringloop en de accessoires te reinigen moet er voordat u de stofzuiger wegzet nog ca. dat voorkomt dat de onderdelen door resten reinigingsmiddel aan elkaar plakken en verstopt raken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX Z6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX Z6 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag