Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z5835T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z5835T. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX Z5835T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z5835T te teleladen.


AEG-ELECTROLUX Z5835T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (322 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX Z5835T (2442 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX Z5835T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een beschadigde kabel mag alleen worden vervangen door een door Electrolux geautoriseerd servicecentrum. De volgende stoffen mogen niet worden opgezogen: Veilig werken met de stroomkabel: Zie pagina 25 voor de Back Saver®. Tapijten: gebruik het mondstuk voor vloerbedekking/harde vloeren met de handle in stand (1). [. . . ] Moeilijk bereikbare plaatsen: gebruik het lange, flexibele mondstuk voor spleten (6). Bij het klussen: houd het mondstuk voor boorstof (7) boven de plek waar u gaat boren. Gebruik het turbomondstuk niet voor dierenhuiden, vloerkleden met lange franjes of een pooldiepte van meer dan 15 mm. Houd het mondstuk niet op één plaats terwijl de borstel draait, om schade aan het vloerkleed te voorkomen. Ganiet met het mondstuk over stroomkabels en schakel het mondstuk onmiddellijk na gebruik uit. De slangen van de Back Saver®-modellen van Electrolux zijn ontworpen voor gebruik in verschillende standen. 1 Controleer voordat u begint de stand van de buizen en de vergrendelingen, zoals aangegeven op de afbeelding. Sluit de lange buis A aan op het slangstuk en de korte buis B op het mondstuk. 4a Als u een andere stand wilt, drukt u op de vergrendeling van de korte buis B en draait u deze buis een halve slag totdat u een klik hoort. Nr sponsfilter EF27) 1 Reinig filters als de indicator voor filter 1 gaat branden. Lees de filterindicator terwijl u het mondstuk weghoudt bij het te zuigen oppervlak. Maak het stofcompartiment leeg volgens de instructies op de vorige pagina. 3 Trek aan de oranje klep om de sponsfilter uit de cassette te verwijderen en draai de cassette om om de resten van de filter te verwijderen. Controleer of de filters helemaal droog zijn voordat u ze terugplaatst in de filtercassette/ -houder. Plaats eerst de dunne filter terug, met de gladde kant richting het cassetterooster. Nr EF26a) 5 Reinig Filter 2 als de indicator voor filter 2 gaat branden. Herhaal deze reinigingsprocedure ten minste vier keer en laat de filter drogen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen en raak het kwetsbare filteroppervlak niet aan. [. . . ] Gebruik geen schoonmaakmiddelen en raak het kwetsbare filteroppervlak niet aan. 8 Vervang de filter en de deksel zoals in de afbeelding wordt aangegeven. Gebruik de stofzuiger niet zonder de filters om schade aan het apparaat te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX Z5835T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX Z5835T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag