Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z5515 WHEAT YELLOW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z5515 WHEAT YELLOW. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX Z5515 WHEAT YELLOW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z5515 WHEAT YELLOW te teleladen.


AEG-ELECTROLUX Z5515 WHEAT YELLOW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (665 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX Z5515 WHEAT YELLOW (799 ko)
   AEG-ELECTROLUX Z5515 WHEAT YELLOW (5234 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX Z5515 WHEAT YELLOW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Retain for reference. Svenska: Tack för att du valde en dammsugare från Electrolux. För att uppnå bästa städresultat, läs denna instruktionsbok noggrant. Behåll den för framtida bruk. Deutsch: Danke, daß Sie sich für einen Electrolux-Staubsauger entschieden haben. Um maximale Zufriedenheit mit Ihrem Staubsauger zu gewährleisten, sollten Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen und als Nachschlagehilfe aufbewahren. Norsk: Takk for at du har valgt en Electrolux støvsuger. [. . . ] Kontroller stik, ledning, stikkontakt og, om nødvendigt, sikringer. Blokeringer/beskidte filtre: Støvsugeren slukker selv, hvis der forekommer en alvorlig blokering, overfyldt pose eller filteret/filtrene er meget beskidte (på 5530/33/35/36/40 blinker overophedningsindikatoren). I så fald trækkes stikket ud, og støvsugeren køles af i 30 minutter. Garantien dækker ikke rensning af blokerede slanger, rør, mundstykke, filtre eller pose. Mundstykkerne bør renses jævnligt med slangens håndtag for at forebygge blokeringer og opretholde god sugestyrke. Læs venligst også de yderligere oplysninger fra Electrolux bagest i denne håndbog. Vand: Hvis støvsugeren bruges til at opsuge vand, ødelægges motoren og en udskiftning er nødvendig, Denne skal foretages af Electrolux Hvidevare-Service. Hvis De har nogen kommentarer om støvsugeren eller Brugshåndbogen, bedes De sende os en e-mail på: floorcare@electrolux. se Svenska 5505 · 5510 · 5515 · 5520 · 5522 · 5525 5528 · 5530 · 5533 · 5535 · 5536 · 5540 7 8 9 Tryck på på/av-knappen med foten för att starta dammsugaren. Sugeffekten kan också justeras på slanghandtaget genom att öppna eller stänga ventilen. Electrolux tillhandahåller ett urval dammsugare med olika specifikationer och tillbehör. Jämför med ditt modellnummer när du läser denna broschyr. Öppna båda flikarna och jämför bilder med text där så erfordas. C B D E F G H I KTi L M N O P Q R S T U W B Dammpåsar Tillbehör för din dammsugare Teleskoprör 5510 Ergonomiskt förlängningsrör 5505/15/20/22/25/28/30/33/35/36/40 Slanghandtag Matt/golvmunstycke Turbomunstycke 5540 Fogmunstycke Möbelmunstycke Dammborste llbehörshållare Användning av Back Saver® rören Back Saver® rören är konstruerade för användning i olika lägen: Allmän dammsugning och dammsugning under låga möbler. 10 Lägg märke till var de olika rören och hakarna skall sitta innan du sätter igång. Montera det längre röret A på slanghandtaget och det kortare röret B på golvmunstycket så att hakarna knäpps fast. 11 Använd rören i detta läge för allmän dammsugning. 12 För att ändra läge, tryck in haken på det kortare röret B och vrid det ett halvt varv tills låshaken klickar fast. 13 Använd rören i det läget för att dammsuga under låga möbler. 13a Detta läge kan också användas för att dammsuga på svåråtkomliga ställen t. ex. ovanpå höga skåp och bokhyllor. * För din säkerhet Dammsugaren är avsedd endast för hushålls och inomhusbruk. Dammsugaren är utformad för att tillförsäkra maximal säkerhet och prestanda. Var god följ dessa enkla försiktighetsåtgärder: Dammsugaren är dubbelisolerad och behöver inte jordas Dammsugaren får endast användas av vuxna Förvara alltid dammsugaren på torr plats Dammsug aldrig vätskor eller i våta utrymmen Sug ej upp vassa föremål Sug ej upp het aska eller glödande cigarettfimpar Använd ej nära brandfarliga gaser Dra/lyft ej dammsugaren i elsladden. Om sladden är skadad måste den bytas ut av auktoriserad Electrolux servicepersonal Dra ur stickproppen från vägguttaget före rengöring eller underhåll av dammsugaren All service och reparation måste utföras av auktoriserad Electrolux servicepersonal A B C D E F G H I J K L M N O Y z 0 1 2 3 l m 4 g KTi i 5 k X Elsladd Detaljer på din dammsugare Sladdvindepedal Sugeffektsreglage Dammpåsindikator 5505/10/15/20/22/25/28 HEPA filterindikator 5530/33/35/36/40 Överhettningsindikator: Indikatorn blinkar om dammsugaren blir överhettad 5530/33/35/36/40. Dammpåsindikator 5530/33/35/36/40 Låshake för lock till dammpåse-/filterutrymme Slanganslutning Eluttag (för motordrivna tillbehör) 5530/33/35/36/40 Ergonomiskt bärhandtag llbehörshållare (sätts fast på slanghandtaget) PÅ/AV-knapp Parkeringsläge för golvmunstycke och förlängningsrör. [. . . ] Caracteristicile fli accesoriile aspiratorului Electrolux sunt protejate în toat¤ lumea prin Brevetare fli Înregistrarea Design-urilor. English: This product is designed with the environment in mind. For details see our website: www. electrolux. com Svenska: Denna produkt är utformad med tanke på miljön. För ytterligare upplysningar, se vår website: www. electrolux. com Deutsch: Das Design dieses Produkts ist umweltfreundlich. Einzelheiten finden Sie auf unserer Webseite: www. electrolux. com Norsk: Dette produktet er fremstilt med henblikk på omgivelsene. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX Z5515 WHEAT YELLOW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX Z5515 WHEAT YELLOW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag