Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z5148

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z5148. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX Z5148 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z5148 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX Z5148 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (533 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX Z5148

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] For å sikre full tilfredshet, les denne Instruksjonsboken grundig. Spar på boken for referanse og la den følge maskinen dersom den skifter eier. Français: Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur Electrolux. Pour garantir une satisfaction totale, lire attentivement ce mode d'emploi. A conserver pour s'y référer. Suomi: Kiitämme Electrolux-pölynimurin valinnastasi. [. . . ] Hvis støvposen revner inde i støvsugeren ved et uheld, skal støvsugeren sendes til rengøring hos Electrolux Hvidevare-Service. Støvposens fyldningsgrad kontrolleres mens støvsugeren er tændt med alle dele påmonteret og ikke i berøring med gulvet. Hvis støvindikatoren viser at posen er fyldt og den ikke er det, kan det skyldes at posens fine huller er stoppede (f. eks. af meget fint støv o. l. ) dette vil reducere sugeevnen og kan fære til overophedning. Hvis dette forekommer, skal støvposen udskiftes, selvom den ikke er fyldt. Udskiftning af støvpose: A) Åben støvsugerens låg. C) Sæt den nye støvpose i ved at føre posens huller ind i holderen. Vi anbefaler, at støvposen udskiftes: * efter brug af tæpperens-pulver. Da dette kan stoppe de fine huller I posen * his støvsugeren lugter, skal De også udskifter/rengøre filtrene Bemærk: Brug kun originale Electrolux støvposer og filtre: Støvpose (nr. EF25a) Støvposens sikkerhedsindretning For at undgå at beskadige støvsugeren må den ikke benyttes uden støvpose. Støvsugeren er udstyret med en sikkerhedsindretning, der forhindrer, at låget kan lukkes uden støvpose. Var god följ dessa enkla försiktighetsåtgärder: Dammsugaren är dubbelisolerad och behöver inte jordas Dammsugaren får endast användas av vuxna Förvara alltid dammsugaren på torr plats Dammsug aldrig vätskor eller i våta utrymmen Sug ej upp vassa föremål Sug ej upp het aska eller glödande cigarettfimpar Använd ej nära brandfarliga gaser Dra/lyft ej dammsugaren i elsladden. Om sladden är skadad måste den bytas ut av auktoriserad Electrolux servicepersonal Dra ur stickproppen från vägguttaget före rengöring eller underhåll av dammsugaren All service och reparation måste utföras av auktoriserad Electrolux servicepersonal A B C D E F G H I J K L M N O Y z 0 1 2 3 l m 4 g KTi i 5 k X Elsladd Detaljer på din dammsugare Sladdvindepedal Sugeffektsreglage Dammpåsindikator 5505/10/15/20/22/25/28 HEPA filterindikator 5530/33/35/36/40 Överhettningsindikator: Indikatorn blinkar om dammsugaren blir överhettad 5530/33/35/36/40. Dammpåsindikator 5530/33/35/36/40 Låshake för lock till dammpåse-/filterutrymme Slanganslutning Eluttag (för motordrivna tillbehör) 5530/33/35/36/40 Ergonomiskt bärhandtag llbehörshållare (sätts fast på slanghandtaget) PÅ/AV-knapp Parkeringsläge för golvmunstycke och förlängningsrör. Parkeringsläge för golvmunstycke och förlängningsrör vid förvaring Innan du börjar 1 2 3 4 5 Kontrollera att dammpåsen sitter på plats. Sätt i slangen tills haken klickar fast (tryck in haken för att lossa slangen). Montera teleskopröret 5510 på slanghandtaget Montera teleskopröret 5510 på golvmunstycket (när du vill ta bort det igen vrider du och drar isär). Tryck på fotpedalen för att dra in sladden (håll i kontakten så att den inte träffar dig). För fotpedalen framåt 5510/15/20/22/25/28/30/33/ 35/36/40 för rulla sladden in och ut efter behov. För fotpedalen bakåt för att låsa den utrullade sladden. Hur man uppnår bästa städresultat v u Hur man använder golv/mattmunstycket Mattor: Använd golvmunstycket med pedalen i detta läge. Hårda golv: Använd golvmunstycket med pedalen i detta läge. 6 For healthier homes 45 18 6 Hur man använder turbomunstycket 5540 Försiktighetsåtgärder: Använd endast munstycket på mattor med högst 15 mm lugghöjd. Använd inte på djurskinn eller mattor med långa fransar. [. . . ] µ Electrolux µ µ µ [Patents or Registered Designs]. Limba român¤: Firma Electrolux nu accept¤ nici o r¤spundere pentru defeciunile care rezult¤ din folosirea incorect¤ a aparatului sau în urma unor intervenii neautorizate. Firma Electrolux îfli rezerv¤ dreptul de a schimba aspectul produsului fli/sau a specificaiilor f¤r¤preaviz. Nu toate modelele prezentate sunt pe pia¤ î toate ¤rile. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX Z5148

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX Z5148 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag