Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z5010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z5010. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX Z5010 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX Z5010 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX Z5010 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (650 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX Z5010 (577 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX Z5010

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik de stofzuiger niet op meubels; de rolborstel zou deze kunnen beschadigen. Zuig nooit zeer fijn stof op zoals bijvoorbeeld stof afkomstig van pleisterwerk, beton, meel en hete of afgekoelde as. Deze stoffen kunnen ernstige schade aan de motor veroorzaken (niet door de garantie gedekt). Zuig nooit brandende of rokende voorwerpen zoals sigaretten, lucifers of hete as op. [. . . ] SCHOONMAAKPRODUCTEN VOOR TAPIJT EN LUCHTVERFRISSERS Na gebruik van schoonmaakpoeders voor tapijt is het aan te bevelen de stofzak en -filters te vervangen. Sommige van deze producten bevatten bestanddelen die, indien ze langere tijd in de stofzuiger verblijven, de plastic delen zouden kunnen beschadigen. De meeste luchtverfrissers, spuitbussen en poetsmiddelen voor het huishouden bevatten een bijzonder brandbaar drijfgas. Het is dus zeer belangrijk om bij gebruik van deze producten de instructies van de fabrikant op te volgen. Deze producten nooit in de nabijheid van, in of op de stofzuiger, de filters, de behuizing van de stofzak of de accessoires verstuiven. STORINGEN VERHELPEN Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen: Service-informatielijn tel. Laat de stofzak nooit voller worden dan de maximale capaciteit omdat dit de luchtstroom zal vertragen en daarmee de doelmatigheid. Zo zal een pluizig soort stof gemakkelijker lucht doorlaten terwijl een fijner stof (bijvoorbeeld schoonmaakpoeders voor tapijten) de stofzak sneller zal vullen. Zorg ervoor dat de stofzuiger nooit in contact met water of andere vloeistoffen komt. De stofzuiger is er niet op gemaakt om vloeistoffen op te zuigen en mag nooit op vochtig tapijt of natte vloeren gebruikt worden. Het design zorgt voor veel zuigkracht en gebruiksgemak op vloerkleden, tapijt en gladde vloeren, de Intensity heeft geen speciale accessoires voor het zuigen van meubelen, trappen enz. STORINGEN VERHELPEN NB: Schakel de stofzuiger uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Wanneer de stofzak of het filter vervangen moeten worden gaat de betreffende rode indicatie branden. Indien de indicaties voor tapijt/gladde vloer herhaaldelijk knipperen (Fig. ), kunt u de stekker weer in het stopcontact steken en tot normaal gebruik overgaan. 14 Wanneer de borstel niet draait terwijl de indicatie voor tapijt brandt bevindt de steel zich niet langer in de zuigstand (Fig. Indien de steel naar voren in de opbergstand is gevouwen, of indien de steel zich in de verticale parkeerstand bevindt (Fig. 15 Wanneer de stekker van de stofzuiger in het stopcontact zit maar het apparaat gaat niet aan en geen enkele indicatie gaat branden dient u te controleren of de deksel van de stofzak (Fig. Indien dit niet het geval is dient u de deksel op de juiste wijze te vergrendelen en kunt u de stofzuiger in werking zetten. 16 Wanneer de stofzuiger plotseling stopt en geen enkele indicatie brandt is het waarschijnlijk dat de motor oververhit is. Trek de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact en controleer of de stofzak vol is of dat het filter verstopt is geraakt of dat een andere verstopping is opgetreden. Indien een van deze oorzaken voor de situatie verantwoordelijk is dient u het probleem te verhelpen, wacht u vervolgens 30 minuten waarna u de stekker van de stofzuiger weer in het stopcontact steekt en weer gewoon met zuigen door kunt gaan. [. . . ] Die Kanten der Bürste müssen sich genau in die Halterung einfügen (Fig 13). Drehen Sie die Bürste mit der Hand, um die Drehfreiheit der Bürste zu überprüfen. HET UITLAATFILTER VERVANGEN (Type UITLAATfilter EF185) NB: Schakel de stofzuiger uit (schakelaar op «OFF») en trek de stekker uit het stopcontact voordat u aan onderhouds- of reparatiewerkzaamheden begint. Wanneer de indicatie FILTER CHANGE (Filter vervangen) brandt: 22 Druk in de vergrendeling van de stofzakdeksel en verwijder de deksel zoals op de illustratie aangegeven (Fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX Z5010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX Z5010 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag