Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX X92384MI0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX X92384MI0. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX X92384MI0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX X92384MI0 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX X92384MI0 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5642 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX X92384MI0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het plaatje aan de binnenkant van de wasemkap. Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te verzekeren dat het elektriciteitsnet in uw huis over een goede aarding beschikt. Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met een diameter van 120 mm of groter. Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is door verbranding (verwarmingsketels, open haarden etc. [. . . ] 1 1 1 1 1 Productonderdelen Wasemkap compleet met: Bedieningen, Licht, Filters Telescopische Schouw Bestaande uit: Bovenstuk Onderstuk Telescopisch frame compleet met afzuiginrichting, bestaand uit: Bovenste frame Onderste frame Reductieflens ø 150-120 mm Toom met Klep Verlengstuk Verbindingsstuk Luchtuitlaat Verbindingsstuk Luchtuitlaat Aansluitdoos Leidingklemmen (niet inbegrepen) Groep vraagt je conprollo aan Installatieonderdelen Draagbeugel verbindingsstuk Pluggen ø 10 Schroeven 2, 9 x 6, 5 Schroeven 2, 9 x 9, 5 Schroeven M4 x 80 Schroeven M6 x 80 Schroeven 5, 2 x 70 Schroeven 3, 5 x 9, 5 Boormal Ringen øi 6, 4 Moeren M6 Documentatie Gebruiksaanwijzing Houddebijgeleverdeboormal21 tegen het plafond/de plank, en laat het midden hiervan samenvallen met het afgetekende punt en lijn de assen van de boormal uit met de assen van de kookplaat. Draaidetweeschroevenlosdiehetbovenstukvasthouden aan het frame en verwijder het (langst de bovenkant) Als U de hoogte van het frame wil bijstellen, gaat als volgt te werk: · Draai de metriche schroeven los die de twee kolommen met elkaar verbinden. Schroefdezetweeschroevengoedaanenzetook de andere twee bijgeleverde schroeven vast; Vooraleer U de schroeven definitief vastschroeft, kan U nog bijpassen door het frame rond te draaien. Debevestigingvanhetframemoetzowelberekend zijn op het gewicht van de wasemkap als op de belastingen die veroorzaakt worden door eventuele stoten tegen de zijkant van het gemonteerde apparaat. Controleer na het bevestigen van het frame of de basis stabiel is, ook als er tegen het frame aan wordt geduwd. In alle gevallen waarin het plafond niet stevig genoeg is op het punt waar de kap wordt opgehangen, dient de installateur het plafond te verstevigen met platen en tegenplaten die verankerd worden aan delen met een resistente structuur. Verwijderde2schroevenaandevoorkantindebuurt van de luchtafvoer en gebruik ze om de bedieningsgroep 50 vast te schroeven. Sluit alle connectoren als die op zijn plaats op de groep Control Card verificatie van hun com-compatibiliteit. LUCHTUITLAAT AFZUIGVERSIE Bij installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uitlaatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame leiding van ø 150 of 120 mm, naar keuze van de installateur. Sluit het verbindingsstuk 15 op de uitgang van de afzuigkap aan met een buis of slang van ø150 mm, naar keuze van de installateur. Brenghetbovenstegedeeltevandeschouwinpositie en zet dit aan de bovenkant vast aan het frame met 2 van de bijgeleverde schroeven 12c (2, 9 x 6, 5). Brengopdezelfdemanierhetonderstegedeeltevan de schouw in positie en zet dit aan de onderkant vast aan het frame met 2 van de bijgeleverde schroeven 12c (2, 9 x 6, 5). alvorens de afzuigkap aan het frame te bevestigen: · Schroefde2schroeven12f voor de helft vast op de zijkant onder-aan het frame ter hoogte van de 2 al aanwezige gaten. Bevestig de afzuigkap van onderaf met de 4 bijgeleverde schroe-ven 12q en 4 sluitringen 22 aan het frame (ref. Sluitdewasemkapaanopdenetspanningmeteen tweepolige schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van tenminste 3 mm. "Onderhoud")enverzeker u ervan dat de stekker van de voedingskabel goed in de contactdoos van de afzuigkap is gestoken. Plaatsdeconnectorindebeschermdoos24 en sluit deze met de 2 bijgeleverde schroeven 12e (2, 9 x 9, 5). Als de toets bij uitgeschakelde afzuigkap wordt aangeraakt, gaan de functielampjes branden (lichtsterkte 50%) en worden alle functies ingeschakeld. Als de toets bij werkende afzuigkap wordt aangeraakt, gaat de kap uit en worden alle functies uitgeschakeld (motor uit + verlichting uit). Bij aanraking van de zone wordt de motor op de gewenste snelheid ingeschakeld. Na deze periode keert het systeem terug naar de eerder ingestelde snelheid. Als deze functie bij uitgeschakelde motor is geactiveerd, dan wordt op V1 overgegaan. [. . . ] Vanuit deze situatie kunnen alle functies met één aanraking weer worden ingeschakeld, daarna kan de gewenste functie worden geselecteerd. Niet alleen door het bedieningspaneel aan te raken kan een functie van de afzuigkap worden geselecteerd (snelheid en verlichting), maar ook door de vinger erop te zetten en naar de gekozen functie te schuiven zonder de vinger op te tillen. Als de motor en de verlichting worden uitgeschakeld door ze op nul in te stellen, blijven alle leds van de bedieningen voor 50% branden. Als er binnen 10 seconden geen andere bedieningen zijn, gaan alle leds uit, behalve de leds '0', die nog 15 minuten blijven branden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX X92384MI0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX X92384MI0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag