Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX X66453MV0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX X66453MV0. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX X66453MV0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX X66453MV0 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX X66453MV0 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8666 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX X66453MV0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 Mal Blinken Taste C + B 1 Mal Blinken Taste C + B Nach 100 Betriebsstunden zeigt die bleibend eingeschaltete LED die Sättigung der Metallfilter an. Nach 200 Betriebsstunden zeigt die blinkende LED die Sättigung der Aktivkohlefil-ter an. [. . . ] Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het plaatje aan de binnenkant van de wasemkap. Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te verzekeren dat het elektriciteitsnet in uw huis over een goede aarding beschikt. Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met een diameter van 120 mm of groter. Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is door verbranding (verwarmingsketels, open haarden etc. Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elektriciteit werken (bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat het vertrek voldoende geventileerd wordt. Indien de keuken geen gat in de buitenmuur heeft om de aanvoer van schone lucht te garanderen, dient dit gemaakt te worden. Een juist gebruik zonder gevaren wordt verkregen wanneer de maximale onderdruk in het vertrek niet hoger is dan 0, 04 mbar. Om elk risico te voorkomen moet een beschadigde voedingskabel door de fabrikant of door de technische servicedienst worden vervangen. Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, sensorische en geestelijke vermogens, of door personen zonder ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. "LET OP: de toegankelijke onderdelen kunnen erg warm worden als ze met kookap paraten worden gebruikt. [. . . ] Activeert de vertraagde automatische uitschakeling van de motor en van de verlichting met 15 minuten. Deze functie is geschikt om restgeuren volledig te verwijderen en kan worden uitgeschakeld met een druk op de toets of door de motor uit te zetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX X66453MV0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX X66453MV0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag