Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX X66453MD0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX X66453MD0. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX X66453MD0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX X66453MD0 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX X66453MD0 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4411 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX X66453MD0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 Mal Blinken Taste C + B 1 Mal Blinken Taste C + B Nach 100 Betriebsstunden zeigt die blei-bend eingeschaltete LED die Sättigung der Metallfilter an. VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken ­ functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. [. . . ] Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is door verbranding (verwarmingsketels, open haarden etc. Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elektriciteit wer-ken (bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat het vertrek voldoende geventileerd wordt. Indien de keuken geen gat in de buiten-muur heeft om de aanvoer van schone lucht te garanderen, dient dit gemaakt te worden. De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het elimine-ren van kookgeuren. Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de wasemkap terwijl deze in werking is. Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. Er mag niet onder de afzuigkap geflambeerd worden; brandgevaar Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met be-perkte psychische, sensorische en geestelijke vermogens, of door personen zonder ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veilig-heid. Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgescha-keld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om te zetten. Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit, volgens de aanbevo-len intervallen (Brandgevaar), Vetfilters Z De filters moeten eens in de 2 maanden of, bij bijzonder intensief gebruik, vaker gereinigd worden, en kunnen ook in de vaatwasmachine worden gewassen - Geurfilter W De filters kunnen niet gewassen en niet geregenereerd worden en dienen bij gebruik van de kap tenminste eens in de 4 maanden of, bij bijzonder intensief gebruik, vaker te worden vervangen. Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige doek en een neutraal op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het symbool moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van tenminste 3 mm. Als deze toets bij uitgeschakelde afzuigkap en zonder actieve filteralarmen gedurende 5 seconden wordt ingedrukt, gebeurt het volgende: inschakeling van het alarm verzadiging actieve koolstoffilters. [. . . ] Als deze toets bij uitgeschakelde afzuigkap (motor + verlichting) en zonder actieve filteralarmen gedurende 5 seconden wordt ingedrukt, gebeurt het volgende:inschakeling van de afstandsbediening. Reset het alarm van de verzadiging van de filters door ongeveer 2 seconden bij uitgeschakelde afzuigkap op de toets te drukken. Mes sukrme j taip, kad jis nepriekaistingai veikt daugel met ­ pasizymintis pazangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti gyvenim, jis turi funkcij, kuri galite nerasti prastuose buitiniuose prietaisuose. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX X66453MD0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX X66453MD0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag