Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX X 59143 MD0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX X 59143 MD0. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX X 59143 MD0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX X 59143 MD0 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX X 59143 MD0 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5004 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX X 59143 MD0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken ­ functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. [. . . ] Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het plaatje aan de binnenkant van de wasemkap. Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te verzekeren dat het elektriciteitsnet in uw huis over een goede aarding beschikt. Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met een diameter van 120 mm of groter. Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is door verbranding (verwarmingsketels, open haarden etc. Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elektriciteit wer-ken (bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat het vertrek voldoende geventileerd wordt. Indien de keuken geen gat in de buiten-muur heeft om de aanvoer van schone lucht te garanderen, dient dit gemaakt te worden. De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het elimine-ren van kookgeuren. Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de wasemkap terwijl deze in werking is. Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. Er mag niet onder de afzuigkap geflambeerd worden; brandgevaar Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met be-perkte psychische, sensorische en geestelijke vermogens, of door personen zonder ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veilig-heid. Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgescha-keld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om te zetten. [. . . ] Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van tenminste 3 mm. Filtrele de eliminare a mirosului, pe baz de crbune activ, W, nu se pot spla i nu se pot recondiiona, deci vor fi schimbate la 4 luni sau mai des, în funcie de utilizarea hotei. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX X 59143 MD0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX X 59143 MD0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag