Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX WI331XVS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX WI331XVS. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX WI331XVS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX WI331XVS te teleladen.


AEG-ELECTROLUX WI331XVS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1575 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX WI331XVS (1938 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX WI331XVS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het ombouwen van of veranderingen aan het koelapparaat aanbrengen is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan. Als het koelapparaat commercieel of voor andere doeleinden dan voor het koelen, diepgevroren bewaren en invriezen van levensmiddelen gebruikt wordt, s. Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten!Overtuig u er van dat het apparaat na de installatie niet op het aansluitsnoer staat. [. . . ] Stel het opvulstuk gelijk aan het stalen deurpaneel en draai de schroeven vaster. Plaats de stalen strook in het opvulstuk zoals aangegeven op het plaatje. Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos met randaarde vereist. De contactdoos moet zodanig worden geïnstalleerd, dat de stekker altijd uit de contactdoos kan worden getrokken. Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. Voor ingebruikneming op het typeplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan. 230 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz) Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat. Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). Netcontrole-indicatie (groen) toets ON/OFF van de koelkast Lampje toets "LIGHT ON" LIGHT ON toets Alarmcontrolelampje Door-Alarm OFF toets toets voor temperatuurinstelling (voor warmere temperaturen) temperatuurindicatie toets voor temperatuurinstelling (voor koudere temperaturen) toets voor temperatuurinstelling (voor warmere temperaturen) temperatuurindicatie toets voor temperatuurinstelling (voor koudere temperaturen) De temperatuur wordt ingesteld via de toetsen , , C" en , , E". Door te drukken op één van de twee toetsen , , C" of , , E" wordt de temperatuurindicatie van de WERKELIJKE temperatuur (temperatuurindicatie brandt) op de GEWENSTE temperatuur (temperatuurindicatie knippert) omgeschakeld. Met elke verdere druk op één van beide toetsen wordt de GEWENSTE temperatuur 1 °C verder gesteld. Als geen toets wordt ingedrukt, schakelt de temperatuurindicatie na korte GEWENSTE temperatuur betekent: De temperatuur die in de koelruimte moet heersen. WERKELIJKE temperatuur betekent: De temperatuurindicatie geeft de temperatuur aan die op dat moment werkelijk in de koelruimte heerst. Bij normaal gebruik wordt de temperatuur aangegeven die op dat moment in de koelruimte heerst (WERKELIJKE temperatuur). Tijdens de temperatuurinstelling wordt knipperend de op dat moment ingestelde koelruimte temperatuur aangegeven (GEWENSTE temperatuur). De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan. Met elke druk op de toets wordt de temperatuur 1 °C hoger ingesteld. Uit voedingswetenschappelijk standpunt is +5 °C voor de koelruimte koud genoeg als bewaartemperatuur. Als na het instellen van de temperatuur de toetsen niet meer worden ingedrukt, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ca. 5 seconden) om en geeft weer de WERKELIJKE temperatuur aan die op dat moment in de koelruimte heerst. Aanwijzing: als de instelling veranderd wordt, start de compressor niet direct als op dat ogenblik automatisch wordt ontdooid. Omdat de bewaartemperatuur in de koelruimte snel wordt bereikt, kunt u direct na het inschakelen levensmiddelen in de koelruimte leggen. [. . . ] Na het wijzigen van de Dit is normaal, het betreft temperatuurinstelling start de geen storing. Om het bovenste lampje te vervangen het doorzichtige dekseltje verwijderen door dit naar binnen te duwen met behulp van een gereedschap (bijv. Een schroevendraaier) om de achterste haakjes aan de zijkant los te maken. Maak tegelijkertijd het middelste haakje los en schuif het dekseltje in de richting van de pijl. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX WI331XVS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX WI331XVS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag