Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX VS 230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX VS 230. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX VS 230 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX VS 230 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX VS 230 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (797 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX VS 230

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verplaatsbaar gereedschap moet bij het gebruik buiten aan een aardlekschakelaar aangesloten worden. [. . . ] Stof die vrijkomt tijdens het werken vormt vaak een gevaar voor de gezondheid en mag niet met het lichaam in aanraking komen. Machines met stofafzuiging gebruiken en tevens geschikte stofmaskers dragen. vOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM De vlakschuurmachine is geschikt voor het vlakschuren van hout , kunststof en metaal. Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven. EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Wij verklaren dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of normatieve dokumenten: EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 98/37/EG, 89/336/EEG Aansluiting is ook mogelijk op een stekerdoos zonder aardcontact mogelijk, omdat het is ontwerpen volgens veiligheidsklasse II. Indien componenten die moeten worden vervangen niet zijn beschreven, neem dan contact op met een officieel AEG servicecentrum (zie onze lijst met servicecentra). [. . . ] SYMBOLEN Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker uit de kontaktdoos trekken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX VS 230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX VS 230 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag