Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX VAMPYR CE 682

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX VAMPYR CE 682. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX VAMPYR CE 682 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX VAMPYR CE 682 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX VAMPYR CE 682 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (226 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX VAMPYR CE 682 (1351 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX VAMPYR CE 682

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nooit met de stofzuiger vloeistoffen opzuigen ­ de stofzuiger wordt anders beschadigd. Bovendien kan de bescherming tegen elektrische schokken negatief beïnvloed worden. · Zuig geen lucifers, gloeiende as of sigarettenpeuken met het apparaat op. [. . . ] Schakel de stofzuiger in door de draairegelaar in de richting van de pijl Ø max. Het controlelampje geeft aan dat de stofzuiger aan netspanning aangesloten en klaar voor het gebruik is. Met de draairegelaar kunt u het vermogen van uw stofzuiger optimaal aanpassen aan de situatie. AANWIJZING: Als de draairegelaar geheel naar rechts is gedraaid, biedt deze instelling u een sterke, energiezuinige vermogensstand, geschikt voor de meeste karweitjes. Voor karweitjes die een bijzonder hoog zuigvermogen vereisen, drukt u de mega-power-toets in. Zolang de mega-power-stand ingescha- Wisselen van het papieren filter Het wisselen van het papieren filter is noodzakelijk, wanneer bij ingeschakeld toestel op het max. zuigvermogen en van de vloer opgetilde zuigkop het kijkvenster van de filterwisselindicatie rood is ingevuld. Ook wanneer het papieren filter dan niet vol lijkt, moet het filter vervangen worden omdat reeds door fijn stof de poriën van het filteroppervlak verstopt zijn. Door op de toets te drukken, kan het deksel geopend worden en tot hij vastklikt opegengeklapt worden. *naargelang uitvoering 30 Vervangen van het microfilter Wij raden aan het microfilter te vervangen elke vijfde keer als het papieren filter vervangen wordt, echter uiterlijk als bij schone stofzak en opgetilde zuigkop de stofvulindicatie helemaal rood is. Hygiënisch filter verwisselen: Als het volle filter er uitgehaald wordt, wordt door de afsluitlip de opening automatisch dichtgetrokken. Gevulde stofzakken met normaal huisstof kunnen probleemloos met het huisvuil worden weggegooid. Het nieuwe papieren filter tot aan de onderste aanslag (let op markering) in de geleidingsrails schuiven, alleen dan kan de deksel dicht. Als er geen papieren filter in geplaatst wordt, kan de deksel niet gesloten worden. Haal het opgebruikte microfilter (afbeelding) er aan het lipje uit en geef het met het huisvuil mee. Zet het nieuwe microfilter er in. Motorbeschermingsfilter Het motorbeschermingsfilter is een permanent filter en behoeft niet regelmatig worden vervangen. Als het papieren filter beschadigd wordt en het motorbeschermingsfilter vuil is: motorbeschermingsfilter er uithalen, reinigen (alleen uitkloppen) en er weer inzetten. Dit nuttige filter maakt het makkelijker voor mensen met een allergie. Reiniging De behuizing en het papierenfiltervak desgewenst met een vochtige doek afnemen en afdrogen. De bodemzuigkop en de borsteldammen af en toe met de voegenzuigkop afzuigen. 31 Papieren filter VAMPYR CE. . . de zuigkop moeilijk kan worden geschoven Verlaag het vermogen van het apparaat. [. . . ] Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns innerhalb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden. Mängel dieses Geräts werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeits- und Materialkosten werden von uns getragen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX VAMPYR CE 682

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX VAMPYR CE 682 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag