Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX TM43600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX TM43600. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX TM43600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX TM43600 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX TM43600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (261 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX TM43600 (312 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX TM43600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TM 43600 / TM 63600 Teppan Yaki Grillplaat Installatie-instructies en gebruiksaanwijzing Beste klant, Gelieve deze instructies aandachtig te lezen en ze ter referentie bij te houden. Gelieve de gebruiksaanwijzing door te geven aan elke toekomstige eigenaar van het toestel. Nuttige tips en hints Milieugerichte informatie 2 Inhoudsopgave GEBRUIKSAANWIJZING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Montage/installatie in werkoppervlak: oppervlaktemontage (gecoat of bekleed oppervlak, roestvrij of steen) . [. . . ] · Wat betreft de brandveiligheid komt dit toestel overeen met het type EN 60335-2-6. Enkel apparaten van dit type mogen eenzijdig ingebouwd worden in aanleunende hoge kasten of muren. · Als dit toestel in een brandbaar oppervlak wordt ingebouwd, moeten de plaatselijke brandveiligheidsvoorschriften nauwgezet nageleefd worden. · Beperk tot een kamer met een breedte van 550 mm, en een hoogte van 127 mm tegenover de onderzijde van de grillplaat, diepte 560 mm van het achtergedeelte met een diepte van het werkoppervlak van 600 mm. Muren en plafonds uit brandbaar materiaal moeten behandeld worden met brandvertragers boven de grillplaat, conform de lokale, officiële voorschriften. · De installatie moet een bescherming tegen contact voorzien. Elektrische aansluiting · De elektrische aansluiting moet gebeuren door een erkende installateur. · De aansluiting van de schakeldoos op het elektriciteitsnet moet gebeuren met de bestaande aansluitkabel en overeenkomstig het aansluitdiagram. · Er moet bij de elektrische installatie een toestel worden voorzien waardoor het toestel op alle polen van het elektriciteitsnet afgesloten kan worden met een contactopening van minstens 3 mm breed. Geschikte isolatietoestellen zijn lijnbeschermende stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten verwijderd worden uit de houder), aardlekpal of schakelaars. 16 · Opgelet!Als er aan het toestel gesleuteld wordt, moet de stroomvoorziening afgesloten worden. De typeplaat wordt aangebracht op de onderkant van de ingebouwde schakeldoos. · Voordat het toestel wordt aangezet, moeten alle beschermende folies van de grillplaat verwijderd worden. · Na de aansluiting van de voeding moeten alle grillplaten achtereenvolgens ongeveer 2 minuten aangezet worden op de 100 °C-positie om te testen of het apparaat klaar is voor gebruik. Typeplaten Versies met twee thermostaten Code Model TM 63600 PNC 949 480 194 Versies met een thermostaat Code Model TM 43600 PNC 949. 480. 193 17 Montage/installatie in werkoppervlak: oppervlaktemontage (gecoat, bekleed, roestvrij of steen) Als het toestel in een brandbaar oppervlak ingebouwd wordt, moeten de nationale wetten, voorschriften, richtlijnen en normen van het land en de lokale brandveiligheidsvoorschriften nageleefd worden. De zijdelingse ruimte van het uitgesneden werkoppervlak van een hoge keukenkast tegenover de achterste muur moet minstens 50 mm bedragen. Het werkoppervlak moet uitgesneden worden overeenkomstig de gespecificeerde afmetingen. Verzegel het uitgesneden gebied van het werkoppervlak tegen vocht met een gepaste lak. Gaten voor de ingebouwde schakeldoos aan de voorkant van de kast zoals aangegeven op de sjabloon. Leid de ingebouwde schakeldoos samen met de bundel aansluitkabels van boven door het uitgesneden werkoppervlak en van de achterkant naar de voorkant van de kast. Belangrijk: De bundel kabels tussen de ingebouwde schakeldoos en de grillplaat bevat een aantal heel fijne buisjes. Probeer deze niet scherp te buigen of te scheiden, want daardoor maakt u het toestel stuk!Assemblage met CN-voorpaneel (CN) Leid de signalisatielampjes van de achterkant door de gaten van 12 mm diam. gaten kunnen vergroot worden tot 15 mm om de assemblage te vereenvoudigen). [. . . ] Reinig het werkoppervlak grondig in de uitsnijding en in de gleuf. 7. De bijgeleverde rubber tape (3 x 10 x 2400 mm) moet bevestigd worden aan het ondersteunende vlak van de uitsnijding (om klappen op te vangen en te voorkomen dat in alle omstandigheden het silicone dichtingsmateriaal onder de grillplaat loopt bij het voegen). Belangrijk: Indien niet correct gemonteerd, wordt een verwijdering voor onderhoudsdoeleinden bemoeilijkt. De grillplaat en het werkoppervlak zouden op die manier schade kunnen oplopen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX TM43600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX TM43600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag