Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T88800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T88800. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T88800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T88800 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T88800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3152 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX T88800 (3194 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T88800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVATHERM 88800 Gebruiksaanwijzing Pro Steam Condensatiedroger 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Het kinderslot wordt niet uitgeschakeld als het programma is afgelopen. Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u eerst het kinderslot uitschakelen. TOERENTAL Indien het wasgoed in de wasmachine gecentrifugeerd werd voor het begin van de droogcyclus, kan de droger ingesteld worden in overeenstemming met de centrifugeersnelheid van de oorspronkelijke centrifugeerprocedure. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, des te korter duurt het programma voor de droogcyclus. Activeer de optie TOERENTAL en druk een aantal keer op de OPTIE-TOETS tot de gewenste centrifugeersnelheid van de wasmachine wordt weergegeven. Er wordt geen waarde weergegeven als er geen centrifugeersnelheid is gekozen. In bepaalde programma's is de centrifugeersnelheid niet van invloed (tijdgestuurde cycli), deze kan niet geselecteerd worden en er worden drie streepjes weergegeven. Beschikbare keuzemogelijkheden: van 800 tot 1800 rpm in intervallen van 100 rpm. De maximumwaarde is afhankelijk van het geselecteerde programma, de minimumwaarde is altijd 800 rpm Bij programma's waarbij de centrifugeersnelheid geen effect heeft (tijdgestuurde cycli) is de selectie niet toegestaan en verschijnen er drie streepjes "- - -"; deze betekenen "niet ingesteld" of "onbekend". De gebruikersinterface onthoudt altijd de laatste centrifugeersnelheid, en stelt deze voor als standaardinstelling voor alle nieuw geselecteerde programma's. Als de centrifugeersnelheid in het geheugen groter is dan de maximaal toegestane waarde, wordt deze automatisch verlaagd tot de maximale centrifugeersnelheid die beschikbaar is voor het geselecteerde programma. Drogen 33 De TIJD selecteren Om de programmaduur te selecteren nadat het TIJD-programma is ingesteld. U kunt een programmaduur selecteren van 10 minuten tot 3 uur, in stappen van 10 minuten. Op het display verschijnt 0:10 minuten (behorend bij het KOEL-programma). Druk herhaaldelijk op de toets TIJD tot de gewenste programmaduur wordt weergegeven op het display, bijv. Als er geen programmaduur is geselecteerd, wordt de duur automatisch ingesteld op 10 min. STARTUITSTEL selecteren Zie het hoofdstuk Pro Steam-systeem, paragraaf STARTUITSTEL selecteren. Het droogprogramma starten Druk op de toets START. De voortgangsbalk en de naam van de momenteel uitgevoerde fase erboven, geven aan in welk stadium de cyclus is. Bij nat wasgoed geeft het apparaat na een paar minuten de juiste programmaduur en de verwachte eindtijd aan. Het is normaal dat het apparaat geluid maakt tijdens een droogprogramma als er kleding met harde onderdelen, zoals metalen knopen in de trommel wordt gedaan. Een programma veranderen Om een programma te veranderen dat per ongeluk is gekozen, moet u eerst de programmakeuzeknop op OFF zetten en dan het programma opnieuw instellen. Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden. Als u toch probeert om het programma te veranderen met de programmaknop, wordt het volgende bericht weergegeven: Draai de programmaknop naar de laatst gekozen stand. Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet beïnvloed. 34 Drogen Extra artikelen in de trommel doen of eruit halen voordat het programma is afgelopen 1. Druk op de toets START om verder te gaan met de droogcyclus. Droogprogramma afgelopen / wasgoed eruit halen Nadat de droogcyclus afgelopen is, begint 0:00 te knipperen en verschijnen afwisselend de berichten: Einde. Als de zoemer is geactiveerd, klinkt er met regelmatige tussenpozen een geluidssignaal. [. . . ] 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen. *) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland Adres service-afdeling Nederland AEG fabrieksservice Postbus 120 2400 AC Alphen aan den Rijn Service-informatielijn (voor bezoek ser- tel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T88800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T88800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag