Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T76489AH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T76489AH. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T76489AH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T76489AH te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T76489AH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7371 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX T76489AH (7370 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T76489AH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 29 1. 3. 2 Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1. 3. 3 Afmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1. 3. 4 Verplaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2. 0 Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het is ook noodzakelijk een afstand van ten minste 20 mm te behouden tussen de behuizing en de omliggende onderdelen. Wanneer de behuizing achter een wiel van het voertuig wordt gemonteerd dient u er voor te zorgen dat tijdens het rijden op natte wegen de band geen water in de generator kan spatten. Voor montagetype , , A" moet u de meegeleverde metalen steunen gebruiken om ervoor te zorgen dat de generatorgroep goed vast zit. Wanneer de voorkeur wordt gegeven aan montagetype , , B" (traditionele installatie), moet er eerst voor een waterdicht compartiment (fig. 2) gezorgd worden - tegen het voertuiginterieur en met de afmetingen die zijn gegeven in paragraaf 1. 3. 3 - met geboorde 30 Maak voor 230V gebruik van een standaard kabel met een doorsnede die overeenstemt met de onderstaande tabel 1. De elektrische stroomkring moet over een relais of een wisselschakelaar beschikken (b. v. accessoire AG 102/ AG113) om te voorkomen dat de generator wordt beschadigd wanneer de camper aan een externe netvoeding wordt aangesloten (er wordt automatisch prioriteit gegeven aan het stroomnet). mm2 230 V 12 V 1, 5 6 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 4 2, 5 4 2, 5 6m 10 10 10 10 16 >6m 16 16 16 16 25 Stroomsnoeren Acculader Accu-aansluiting TAB. 1 2. 3. 1 AANSLUITING VAN DE ACCULADER Maak gebruik van een draad met een minimale doorsnede die overeenstemt met de bovenstaande tabel 1 om de aansluitklem (nr. Voeg de spanningsregelaar AG111 of eventueel een schakelaar toe om het opladen af te kunnen breken. (Zie aansluitschema's, pagina 55 - 71). 2. 3. 2 AANSLUITING VAN DE STARTACCU Om de generator te starten moet u een vuurvaste, beklede snoer met een doorsnede die overeenstemt met de bovenstaande tabel 1 verbinden met de pluspool van de startaccu van het voertuig en met de aansluitklem (nr. 2. 4 Controleer of de stekker van de bougie volledig is ingestoken. 32 4. 2 DE GENERATOR STOPPEN Zet de rode STOP-toets (nr. Bij de modellen 2500 - 3000 - 4000 - 5500 kunt u eventueel ook gebruik maken van de veiligheidsschakelaar op de generatorgroep zelf (nr. 6 en 14). 2 4. 3 ONVERMIJDBARE RISICO'S GEVAAR De generator is uitgerust met een verbrandingsmotor en maakt zodoende gebruik van licht ontvlambare brandstoffen. Uitlaatgassen komen onder de behuizing en zijn, hoewel zij met koelingslucht worden vermengd, zeer heet. Raak de onderdelen van de behuizing vlakbij de uitlaat niet aan en plaats geen handen of andere objecten in de behuizing. FORLI' Italy 2. 5 2. 6 Geen stroom in de bougie. (Door bevoegd personeel laten controleren). veiligheidsschakelaar (nr. 6 en 14) naar positie , , O" draaien, om te voorkomen dat de eenheid per ongeluk wordt gestart. 8) los maken, aangezien er geen veiligheidsschakelaar is. 3 De generator slaat af. 4 De generator produceert geen stroom Oorzaken en oplossingen: 4. 1 Thermoschakelaar is uitgeschakeld. 5 De geleverde stroom produceert schommelingen Oorzaken en oplossingen: 5. 1 Te veel olie in de motor: controleren. Laat de carburateur schoonmaken door gekwalificeerd personeel. 5. 1 AARD EN FREQUENTIE CONTROLES REGULIERE PERIODES TUSSEN ONDERHOUDSBEURTEN Eerste Iedere Iedere Iedere uitvoeren met de tussenperiodes of na de werkuren Ieder maand 3 maa. [. . . ] Vervang ze als er gaten of scheuren in zitten (model 1000 H/HG is uitgerust met één patroon). 2 Patroon van schuimrubber: wassen met een neutrale reinigingsoplossing en goed afspoelen. Laat de patroon volledig opdrogen en vervolgens doorweken in schone motorolie. 3 Patroon van papier: enkele malen zacht tegen een hard oppervlak slaan om het vuil te verwijderen, of perslucht van binnen naar buiten door het filter blazen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T76489AH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T76489AH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag