Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 76288 AC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 76288 AC. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 76288 AC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 76288 AC te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 76288 AC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6367 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 76288 AC (6362 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 76288 AC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige eigenaar van het apparaat. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat. INHOUD GEBRUIKSAANWIJZING BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE MILIEU 3 3 5 Wasgoed in de machine doen Het programma kiezen BEHOEDZAAM functie Functie LAGE TEMP. ANTI-KREUK PLUS functie ZOEMER functie TIJD functie STARTUITSTEL Functie KINDERSLOT Het programma starten Het programma veranderen Wasgoed uitladen ONDERHOUD EN REINIGING Het pluizenfilter reinigen De deurpakking schoonmaken Het waterreservoir leegmaken De warmtewisselaar reinigen De trommel reinigen Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken WAT TE DOEN ALS . . . MACHINE-INSTELLINGEN TECHNISCHE GEGEVENS ONDERHOUD 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 24 25 26 Wijzigingen voorbehouden INSTALLATIE 6 Plaatsing van het apparaat 6 Verwijdering van de transportbeveiliging 7 Elektrische aansluiting 7 De draairichting van de deur veranderen 7 Speciale accessoires 8 PRODUCTBESCHRIJVING 9 BEDIENINGSPANEEL 10 Bedieningspaneel 10 Dispaly 10 VOORDAT U DE DROGER IN GEBRUIK NEEMT 11 PROGRAMMAOVERZICHT 11 DAGELIJKS GEBRUIK 14 Wasgoed sorteren 14 Gemiddeld gewicht van wasgoed 14 Apparaat inschakelen / lampje inschakelen 15 Belangrijke veiligheidsinformatie 3 GEBRUIKSAANWIJZING BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. [. . . ] Aanbevolen als 's nachts wordt gedroogd. alles3) behalve LAGE TEMP. en TIJD WOL DROGEN 1 kg ZOEMER , STARTUITSTEL 3) NACHTCYCLUS SYNTHETICA 3 kg ANTIKREUK PLUS ZOEMER , STARTUITSTEL ANTIKREUK PLUS ZOEMER , STARTUITSTEL NACHTCYCLUS KATOEN 8 kg 1) De functies BEHOEDZAAM en LAGE TEMP. kunnen niet tegelijkertijd worden geselecteerd 2) kiezen BEHOEDZAAM 3) BEHOEDZAAM standaard ingesteld 14 Dagelijks gebruik DAGELIJKS GEBRUIK Wasgoed sorteren · Sorteren op weefseltype: ­ Katoen/linnen voor programma's in de programmagroep KATOEN . ­ Gemengde en synthetische stoffen voor programma's in de programmagroep SYNTHETICA . · Sorteren op wasetiket: Betekenis van de wasetiketten: Drogen in de droogtrommel in principe mogelijk Drogen op normale temperatuur Drogen op lage temperatuur Drogen in de droogtrommel niet mogelijk Doe geen nat wasgoed in de droger dat niet op het wasetiket gespecificeerd is als geschikt voor drogen in de droogtrommel. Dit apparaat kan gebruikt worden voor alle soorten nat wasgoed dat gelabeld is als geschikt voor drogen in de droogtrommel. · Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen met lichtgekleurd wasgoed. · Droog geen tricot en gebreide artikelen op het programma EXTRA . · Wollen en wolachtige stoffen kunnen gedroogd worden met het WOL DROGEN -programma. Centrifugeer de wollen artikelen voor de droogcyclus zo goed mogelijk (max. Droog alleen wollen artikelen samen die qua materiaal, kleur en gewicht vergelijkbaar of hetzelfde zijn. Het bovenstaande lampje gaat uit. TIJD functie Om de programmaduur te selecteren na het instellen van het TIJD . U kunt een programmaduur selecteren van 10 minuten tot 3 uur, in stappen van 10 minuten. Druk herhaaldelijk op de toets TIJD (5) tot de gewenste programmaduur wordt weervoor een programma van 20 minuten. Als er geen programmaduur is geselecteerd, wordt de duur automatisch ingesteld op 10 min. STARTUITSTEL Met de toets STARTUITSTEL (7) kunt u de start van een programma uitstellen met minimaal 30 minuten (30') tot maximaal 20 uur (20h). Druk herhaaldelijk op de toets STARTUITSTEL (7) totdat de gewenste uitgestelde start als het programma over 12 uur moet op het display wordt weergegeven, bv. Als op het display 20h wordt weergegeven en u de toets nogmaals indrukt, wordt de uitgestelde start geannuleerd . Op het display verschijnt 0' en vervolgens de programmaduur van het geselecteerde programma. De resterende tijd tot het moment dat het programma volgens de instelling moet starten, wordt continu weergegeven (bv. 30' enz. ). Functie KINDERSLOT Het kinderslot kan ingesteld worden om te voorkomen dat een programma per ongeluk wordt gestart of dat een lopend programma onbedoeld wordt veranderd. Het kinderslot kan in- of uitgeschakeld worden door de toetsen ANTI-KREUK PLUS (3) en ZOEMER (4) tegelijkertijd gedurende 5 seconden ingedrukt te houden. ­ Voordat het programma is gestart: Het apparaat kan niet gebruikt worden ­ Nadat het programma is gestart: Het lopende programma kan niet veranderd worden Het pictogram verschijnt op het display om aan te geven dat de kinderslotfunctie is geactiveerd. [. . . ] Verlaag de kamertemperatuur indien mogelijk. 1) Als er een foutmelding op het display verschijnt (bijv. 2) volg programma-aanbevelingen - zie hoofdstuk Programmaoverzicht 3) zie hoofdstuk Onderhoud en reiniging 4) zie hoofdstuk Machine-instellingen 5) alleen drogers met het display 6) Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (zie hoofdstuk Droogcyclus voltooid ). Het lampje van de binnenverlichting vervangen Gebruik alleen lampjes die speciaal ontworpen zijn voor wasdrogers. U kunt het speciale lampje bestellen bij uw plaatselijke klantenservice. Als het apparaat is ingeschakeld, gaat de binnenverlichting 4 minuten nadat de deur is gesloten automatisch uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 76288 AC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 76288 AC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag