Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 76283 AC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 76283 AC. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 76283 AC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 76283 AC te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 76283 AC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3150 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 76283 AC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVATHERM 76283AC DROOGTROMMEL GEBRUIKSAANWIJZING 2 INHOUD 4 6 7 7 9 9 10 11 14 15 20 22 23 VEILIGHEIDSINFORMATIE MILIEUBESCHERMING BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT ACCESSOIRES BEDIENINGSPANEEL VOOR HET EERSTE GEBRUIK PROGRAMMA'S BEDIENING VAN HET APPARAAT ADVIEZEN ONDERHOUD EN REINIGING PROBLEMEN OPLOSSEN EN SERVICE TECHNISCHE INFORMATIE MONTAGE KLANTENSERVICE Wanneer u contact opneemt met de klantenservice dient u de volgende gegevens bij de hand te hebben. Model Productnummer Serienummer In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie. Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden NEDERLANDS 3 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken ­ functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. [. . . ] Wanneer het apparaat aan staat, worden een aantal indicaties zichtbaar op de display. AUTO-STANDBYFUNCTIE Om het energieverbruik omlaag te brengen, deactiveert de automatische standbyfunctie het apparaat: · wanneer niet binnen 5 minuten op de Start/Pauze -knop is gedrukt. Druk op de knop voor Aan/Uit om de machine te activeren. EEN PROGRAMMA INSTELLEN WASGOED IN DE MACHINE DOEN Gebruik de programmakeuzeknop om een programma te kiezen. De mogelij- NEDERLANDS 13 ke tijd waarop een programma wordt voltooid, verschijnt op het display. De droogtijd die u ziet heeft betrekking op de lading van 5 kg voor katoen en jeansprogramma's. Voor de andere programma's is de droogtijd gerelateerd aan de aanbevolen ladingen. De droogtijd van de katoen- en jeansprogramma's met een grotere lading dan 5 kg is langer. dat het wasgoed kreukt. Het wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase uit de machine gehaald worden. DE FUNCTIE ZOEMER Wanneer de zoemer is geactiveerd, kunt u de zoemer horen: · op het einde van de cyclus · bij de start en het einde van de antikreukfase · bij een cyclusonderbreking Standaard staat de zoemer altijd aan. U kunt deze functie gebruiken om het geluid te activeren of te inactiveren. SPECIALE FUNCTIES U kunt samen met het programma ook één of meer speciale functies kiezen. Om de functie te activeren of te inactiveren, drukt u op de overeenkomstige drukknop. DE FUNCTIE TIJD Werkt alleen met Tijdsprogramma . Hiermee kunt u het droogprogramma instellen met minimaal 10 minuten en maximaal 2 uur worden ingesteld (in stappen van 10 min. ). DE FUNCTIE STARTUITSTEL Wanneer de functie is geactiveerd, zal het LED boven de druktoets of het symbool op het display oplichten. Hiermee kan de start van het droogprogramma met minimaal 30 minuten en maximaal 20 uur worden uitgesteld. Druk opnieuw op de toets Startuitstel totdat de vereiste uitsteltijd op het display wordt weergegeven (bv. Om de functie Startuitstel te activeren, drukt u op de toets Start/Pauze . De starttijd neem op de display af. DE FUNCTIE DROOG PLUS Deze functie helpt het wasgoed beter te drogen. Er zijn 3 mogelijke selecties: - de standaard selectie die verband houdt met het programma. - de selectie om het wasgoed meer te drogen. DE FUNCTIE BEHOEDZAAM Om delicate en temperatuurgevoelige stoffen te drogen (bv. Programma met lagere temperatuur. KINDERBEVEILIGINGSFUNCTI E De kinderbeveiligingsfunctie voorkomt dat kinderen met het apparaat spelen. De kinderslotfunctie blokkeert alle druktoetsen en de programmakeuzeknop. Om de kinderbeveiligingsfunctie te activeren, drukt u gelijk- DE FUNCTIE ANTI-KREUK Verlengde anti-kreukfase (30 minuten) op het einde van de droogcyclus, tot 90 minuten. Deze functie zal voorkomen 14 tijdig op Droog Plus en Behoedzaam op de display totdat het symbool wordt weergegeven. Druk opnieuw op de bovenstaande toetsen totdat het symbool verdwijnt om deze functie te inactiveren. U kunt de kinderbeveiligingsfunctie activeren: · voor u op de toets Start/Pauze drukt - het apparaat kan niet starten · nadat u op de toets Start/Pause drukt, worden alle toetsen en de programmaschakelaar uitgeschakeld paraat uit te schakelen. [. . . ] 6) Opmerking: Na maximum 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (raadpleeg het deel Droogcyclus voltooid ). TROMMELVERLICHTING Dit apparaat is voorzien van een binnenlamp die aan- en uitgaat met het openen en sluiten van de deur. Zichtbare LED-straling, niet rechtstreeks in de straal kijken. Neem contact op met de klantenservice om de binnenlamp te vervangen. De LED van de lamp is KLASSE 1 en is compatibel met IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001. TECHNISCHE INFORMATIE hoogte x breedte x diepte inhoud trommel maximale diepte met vuldeur open maximale breedte met vuldeur open 850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm) 118 l 1090 mm 950 mm NEDERLANDS 23 afstelbare hoogte gewicht toestel max. belading spanning frequentie benodigde zekering totaal vermogen energie-efficiëntieklasse energieverbruik kWh/cyclus1) jaarlijks energieverbruik type gebruik toegestane omgevingstemperatuur 1) 8 kg katoen, aan 1000 rpm volgens EN 61121 850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten) 41 kg 8 kg 230 V 50 Hz 16 A 2800 W B 4, 48 kWh 268, 8 kWh Huishoudelijk + 5°C tot + 35°C MONTAGE PLAATSING VAN HET APPARAAT · De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 76283 AC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 76283 AC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag