Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T76282AC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T76282AC. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T76282AC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T76282AC te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T76282AC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3424 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T76282AC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 21 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www. aeg. com Registreer uw product voor een betere service: www. aeg. com/productregistration Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www. aeg. com/shop KLANTENSERVICE Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. [. . . ] Wanneer het apparaat aan staat, worden een aantal indicaties zichtbaar op de display. 7. 4 Auto stand-byfunctie Om het energieverbruik omlaag te brengen, deactiveert de automatische standbyfunctie het apparaat: • wanneer niet binnen 5 minuten op de Start/Pauze -knop is gedrukt. Druk op de knop voor Aan/Uit om de machine te activeren. 7. 5 Een programma instellen Gebruik de programmakeuzeknop om een programma te kiezen. De mogelijke 12 www. aeg. com tijd waarop een programma wordt voltooid, verschijnt op het display. De droogtijd die u ziet heeft betrekking op de lading van 5 kg voor katoen en jeansprogramma's. Voor de andere programma's is de droogtijd gerelateerd aan de aanbevolen ladingen. De droogtijd van de katoen- en jeansprogramma's met een grotere lading dan 5 kg is langer. kan tijdens de anti-kreukfase uit de machine gehaald worden. 7. 10 De functie Zoemer Wanneer de zoemer is geactiveerd, kunt u de zoemer horen: • op het einde van de cyclus • bij de start en het einde van de antikreukfase • bij een cyclusonderbreking Standaard staat de zoemer altijd aan. U kunt deze functie gebruiken om het geluid te activeren of te inactiveren. 7. 6 Speciale functies U kunt samen met het programma ook één of meer speciale functies kiezen. Om de functie te activeren of te inactiveren, drukt u op de overeenkomstige drukknop. 7. 11 De functie Tijd Werkt alleen met het programma Tijd . Hiermee kunt u het droogprogramma instellen met minimaal 10 minuten tot maximaal 2 uur (in stappen van 10 min. ). 7. 12 De functie Startuitstel Wanneer de functie is geactiveerd, zal het LED boven de druktoets of het symbool op het display oplichten. Hiermee kan de start van het droogprogramma met minimaal 30 minuten en maximaal 20 uur worden uitgesteld. 1. 7. 7 De functie Droog Plus Deze functie helpt het wasgoed beter te drogen. Er zijn 3 mogelijke selecties: - de standaard selectie die verband houdt met het programma. - de selectie om het wasgoed meer te drogen. Stel het droogprogramma en de functies in. Druk opnieuw op de toets Startuitstel totdat de vereiste uitsteltijd op het display wordt weergegeven (bv. als het programma na 12 uur moet beginnen. ) 3. Om de functie Startuitstel te activeren, drukt u op de toets Start/Pauze . De starttijd neem op de display af. 7. 8 De functie Behoedzaam Om delicate en temperatuurgevoelige stoffen te drogen (bv. Programma met lagere temperatuur. 7. 13 Kinderbeveiligingsfunctie De kinderbeveiligingsfunctie voorkomt dat kinderen met het apparaat spelen. De kinderslotfunctie blokkeert alle druktoetsen en de programmakeuzeknop. Om de kinderbeveiligingsfunctie te activeren, drukt u gelijktijdig op Droog Plus en Behoedzaam totdat het op de display wordt weergesymbool geven. Druk opnieuw op de bovenstaande toetsen totdat het symbool verdwijnt om deze functie te inactiveren. 7. 9 De Anti-kreuk functie Verlengde anti-kreukfase (30 minuten) op het einde van de droogcyclus, tot 90 minuten. Het wasgoed NEDERLANDS 13 U kunt de kinderbeveiligingsfunctie activeren: • voor u op de toets Start/Pauze drukt het apparaat kan niet starten • nadat u op de toets Start/Pause drukt, worden alle toetsen en de programmaschakelaar uitgeschakeld om het apparaat in te schakelen en het programma opnieuw in te stellen. 7. 16 Aan het einde van het programma Na voltooiing van de droogcyclus, zal het symbool knipperen op de display. Als de Zoemer actief is, klinkt er gedurende een minuut een geluidssignaal met onderbrekingen. Druk gedurende 2 seconden op de knop voor Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen. [. . . ] Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de onderzijde van het apparaat vrij zijn. • Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken, moet de droogtrommel op een stabiel en vlak oppervlak worden geplaatst. • Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T76282AC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T76282AC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag