Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T75478AH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T75478AH. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T75478AH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T75478AH te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T75478AH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7333 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX T75478AH (7331 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T75478AH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat te doen als . . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG fabrieksservice, zie hoofdstuk "Service". Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens het gebruik van uw product op AEG rekenen. Daarom nodigen wij u van harte uit u te registreren op onze internetsite www. mijnapparaten. nl. [. . . ] verbruik, afhankelijk van het centrifugetoerental, vindt u in onderstaande tabel. De aanwijzingen gelden voor 7 kg wasgoed, gedroogd in het programma KASTDROOG: Gecentrifugeerd met: Restvocht tpm in liters 1000 1400 1600 4, 2 3, 64 3, 43 in % 60 52 49 103 94 83 Droogproces: Energieverbruik in kWh 3, 9 3, 7 3, 2 Tijd in minuten · Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd wordt!U droogt het zuinigst, als u zich aan de vulgewichten houdt die in de programmatabel vermeld staan. 8 125987420. qxp 2007-03-12 11:44 Page 9 Milieutips · Kies het juiste droogprogramma!3 Toets STARTTIJDKEUZE Hiermee kan de start van het programma 12 uur worden uitgesteld. Stel het startuitstel in nadat u het programma hebt gekozen en voordat u op toets START/PAUZE drukt om het programma te starten. 11 125987420. qxp 2007-03-12 11:44 Page 12 Beschrijving van het apparaat Bij elke druk op de toets wordt de tijd 30 minuten langer totdat er een startuitstel van 2 uur op het display aangegeven wordt. Het gekozen startuitstel wordt 2 seconden lang aangegeven, daarna verschijnt de tijdsduur van het programma dat daarvoor ingesteld was weer op het display. Om het startuitstel op te heffen moet u op toets STARTTIJDKEUZE drukken totdat er op het display 0 h verschijnt. Als u het startuitstel opheft, wordt de tijdsduur van het programma weer op het display getoond. Tijdens het startuitstel is het niet mogelijk om het gekozen programma of de gekozen tijd te veranderen. Wilt u dit toch doen, dan moet u de machine eerst uitschakelen door de programmakiezer op UIT te draaien. Deur sluiten en opletten dat geen wasstukken tussen de deur geklemd raken. 17 125987420. qxp 2007-03-12 11:44 Page 18 Drogen Droogprogramma of droogtijd instellen · M. b. v. Het lampje van toets START/PAUZE knippert en de tijdsduur van het gekozen programma verschijnt op het display. LOOPTIJD DROGEN AFKOELEN EINDE ZEEF DEUR ZOEMER KORT LAGE STARTTIJDTEMP. KEUZE START PAUZE nexxt02 Eventueel toets LAGE TEMP. , ZOEMER of KORT indrukken. Daarna verschijnt de duur van het gekozen programma weer. Droogprogramma starten Toets START/PAUZE indrukken: het betreffende lampje knippert niet meer. Als u gekozen heeft voor STARTTIJDKEUZE, begint de machine met terugtellen. Als de programmakiezer op een ander programma wordt gedraaid terwijl de machine bezig is, klinken er geluidssignalen. De lampjes van de indicatie va het programmaverloop knipperen en Err verschijnt op het display. Opdat het wasgoed kan afkoelen, wordt 10 minuten vóór beëindiging van het programma automatisch de afkoelfase ingeschakeld. Na deze fase kunt u het wasgoed uit de droger nemen. Wasgoed uitnemen of inleggen U kunt het droogproces te allen tijde onderbreken, om wasgoed uit de machine te nemen of erin te doen. 18 125987420. qxp 2007-03-12 11:44 Page 19 Drogen Beëindiging van het droogproces Als u na het beëindigen van het programma het wasgoed niet direct uit de machine neemt, begint de antikreukfase. De machine stopt automatisch aan het einde van de antikreukfase, de controlelampjes EINDE en ZEEF blijven branden. [. . . ] Gebruik geen middelen voor het onderhoud van meubelen of agressieve reinigingsmiddelen. Alleen warm water gebruiken. Deurafdichting reinigen De deurafdichting direct na het droogproces met een vochtige doek afnemen. 24 125987420. qxp 2007-03-12 11:44 Page 25 Wat te doen als . . . Wat te doen als. . . Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen aan het apparaat zelf opheffen. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. Storing Mogelijke oorzaak De stekker zit niet in het stopcontact toets START/PAUZE -toets niet ingedrukt Geen programma ingesteld Oplossing Stekker in het stopcontact steken toets START/PAUZE -toets opnieuw indrukken Programma instellen Deur sluiten De droger werkt niet Deur staat open De zekering in de huisinstallatie is Zekering vervangen resp. inschakelen niet in orde Verkeerd programma gekozen De volgende keer een ander (tijd)programma instellen Pluizenzeef reinigen Aanbevolen vulgewicht aanhouden Pluizenzeef verstopt Verkeerd vulgewicht Het droogresultaat is niet zoals gewenst Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd Wasgoed voldoende centrifugeren Aanslag op de binnenzijde van de trommel of op de trommelribben Aanslag verwijderen 25 125987420. qxp 2007-03-12 11:44 Page 26 Wat te doen als . . . Storing Er blijft water staan in de droger en de droger schakelt uit Het droogproces duurt ongewoon lang Mogelijke oorzaak Machine staat niet waterpas Pluizenzeef . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T75478AH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T75478AH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag