Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T75470AH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T75470AH. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T75470AH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T75470AH te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T75470AH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7333 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX T75470AH (7528 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T75470AH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat te doen als . . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG fabrieksservice, zie hoofdstuk "Service". Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens het gebruik van uw product op AEG rekenen. Daarom nodigen wij u van harte uit u te registreren op onze internetsite www. mijnapparaten. nl. [. . . ] Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. 7 125987410. qxp 2007-03-12 11:46 Page 8 Milieutips Milieutips · Gebruik bij het wassen geen wasverzachter!Wasgoed dat u in de wasdroger droogt wordt ook zonder wasverzachter wollig en lekker zacht. Hoe hoger het centrifugetoerental, des te zuiniger en sneller gaat het drogen. verbruik, afhankelijk van het centrifugetoerental, vindt u in onderstaande tabel. De aanwijzingen gelden voor 7 kg wasgoed, gedroogd in het programma KASTDROOG: Gecentrifugeerd met: Restvocht tpm in liters 1000 1400 1600 4, 2 3, 64 3, 43 in % 60 52 49 105 94 83 Droogproces: Tijd in minuten Energieverbruikin kWh 3, 9 3, 7 3, 2 · Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd wordt!U droogt het zuinigst, als u zich aan de vulgewichten houdt die in de programmatabel vermeld staan. 8 125987410. qxp 2007-03-12 11:46 Page 9 Milieutips · Kies het juiste droogprogramma!Stel het startuitstel in nadat u het programma hebt gekozen en voordat u op toets START/PAUZE drukt om het programma te starten. De machine begint af te tellen, wat door de lampjes zichtbaar wordt gemaakt. Als er bijvoorbeeld een startuitstel van 9 uur wordt gekozen, brandt lampje 9 u, na 3 uur gaat dit lampje uit waarna 11 125987410. qxp 2007-03-12 11:46 Page 12 Beschrijving van het apparaat lampje 6 u gaat branden. Als u gekozen heeft voor STARTTIJDKEUZE, begint de machine met terugtellen. Als de programmakiezer op een ander programma wordt gedraaid terwijl de machine bezig is, klinken er geluidssignalen. Opdat het wasgoed kan afkoelen, wordt 10 minuten vóór beëindiging van het programma automatisch de afkoelfase ingeschakeld. Na deze fase kunt u het wasgoed uit de droger nemen. Wasgoed uitnemen of inleggen U kunt het droogproces te allen tijde onderbreken, om wasgoed uit de machine te nemen of erin te doen. Toets START/PAUZE indrukken om het droogproces voort te zetten. 16 125987410. qxp 2007-03-12 11:46 Page 17 Drogen Beëindiging van het droogproces Als u na het beëindigen van het programma het wasgoed niet direct uit de machine neemt, begint de antikreukfase. De machine stopt automatisch aan het einde van de antikreukfase, de controlelampjes EINDE en ZEEF blijven branden. Een akoestisch signaal klinkt in bepaalde intervallen (als u toets ZOEMER ingedrukt heeft). Droger uitschakelen Apparaat uitschakelen (programmakiezer op UIT draaien). Als u de deur opent en sluit voordat u de programmakiezer op UIT heeft gedraaid, dan gaan de controlelampjes van de zojuist beëindigde programmafasen branden. Als het droogprogramma moet worden beëindigd voordat het is afgelopen: programmakiezer op UIT draaien, programma LUCHTEN kiezen en toets START/PAUZE indrukken. Daardoor voorkomt u dat binnenin het apparaat te veel hitte ontstaat. Pluizenzeven reinigen Om een ongehinderde luchtcirculatie tijdens het droogproces te garanderen, dient u na ieder droogproces de pluizenzeven te reinigen. Controleer ook of zich waspluizen of andere resten in de trommel bevinden en verwijder die direct. 17 125987410. qxp 2007-03-12 11:46 Page 18 Het geleidingsvermogen aanpassen Het geleidingsvermogen aanpassen Water bevat kalk en minerale zouten, in hoeveelheden die afhangen van de geografische locatie. [. . . ] met azijn) vochtig afnemen. Paneel en bedieningselementen reinigen Attentie!Gebruik geen middelen voor het onderhoud van meubelen of agressieve reinigingsmiddelen. Alleen warm water gebruiken. Deurafdichting reinigen De deurafdichting direct na het droogproces met een vochtige doek afnemen. 22 125987410. qxp 2007-03-12 11:46 Page 23 Wat te doen als. . . Wat te doen als. . . Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen aan het apparaat zelf opheffen. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. Storing Mogelijke oorzaak De stekker zit niet in het stopcontact toets START/PAUZE niet ingedrukt Geen programma ingesteld Oplossing Stekker in het stopcontact steken toets START/PAUZE opnieuw indrukken Programma instellen Deur sluiten De droger werkt niet Deur staat open De zekering in de huisinstallatie is Zekering vervangen resp. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T75470AH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T75470AH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag